Latvijas Nacioinālais kultūras centrs izdevis Jāņa Mikāna grāmatu "Seno baltu rotas".

"Viena no pirmajām studijām, kas pēc muzeju fondu materiāliem sāka pētīt un atdarināt arheoloģiskās baltu rotas, ir Tautas lietišķās mākslas studija „Kalvis”. Kopš dibināšanas (1959) par savu darbības pamatvirzienu tā izvēlējusies tradicionālās kultūras mantojuma apzināšanu – arheoloģiskā materiāla
izpēti un seno baltu rotu atdarināšanu. Manā vadībā tika pētītas arheoloģiskās rotas muzeju fondos,
zīmēti rotu uzmērījumi un meklēti tehniskie risinājumi to izgatavošanai. Ilgo studiju laikā TLMS „Kalvis”
meistari ir izpētījuši arheoloģisko rotu izgatavošanas noslēpumus, darināšanas paņēmienus, rakstus un to kompozīcijas principus. Rezultātā tapušas rotas, kas, saglabājot seno baltu rotu iezīmes, ir lieliski jaunrades darbi. Mākslinieciskās jaunrades darbs seno baltu rotu pētniecībā turpinās arī šobrīd studijas vadītājas Valdas Kesneres vadībā.

Izdevums „Seno baltu rotas” ir gan studijas „Kalvis” radošās biogrāfijas atspoguļotājs, gan tam ir arī kultūrvēsturiska nozīme, jo zīmējumos redzamas arheoloģiskās rotas, kas glabājas Latvijas muzeju krājumos, un zīmējumus papildina atdarinājumi un rotas, kas darinātas, pamatojoties uz arheoloģisko rotu kompozīciju," par grāmatu stāsta metālmākslinieks Jānis Mikāns.

 

Cena: 2.48 EUR

Valoda: latviešu un angļu
Lappušu skaits: 35
Platums (cm): 21
Garums (cm): 29.6
Biezums (cm): 0.3
Svars (g): 204
Iesējuma veids: mīkstie vāki