PIETEIKŠANĀS LATVIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU FESTIVĀLAM 2024 LIEPĀJĀ

LNKC kopš 2012.gada nodrošina metodisko atbalstu mazākumtautību mākslinieciskajiem kolektīviem (vokālie, folkloras un instrumentālie ansambļi, kori, deju kolektīvi, orķestri, teātri u.c.) gatavojoties kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, organizējot seminārus, profesionālās pilnveides kursus, radošās nometnes, starptautiskus pieredzes apmaiņas braucienus, ar mērķi sniegt atbalstu mazākumtautību kultūru pārstāvjiem Latvijā, kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas, tā prezentējot mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai. Mazākumtautību programmas mērķis – popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā un sekmēt starpkultūru mijiedarbību un saliedētas sabiedrības veidošanos.

LNKC organizētajos pasākumos (mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu skatēs, informatīvajos semināros, kursos un XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos piedalījās  vairāk kā 95 kolektīvu un individuālo izpildītāju (vairāk kā 1300 dalībnieku), pārstāvot baltkrievu, bulgāru, ebreju, lietuviešu, krievu, poļu, romu (čigānu), slāvu, ukraiņu un vācu tautības.

Aktuāli 2024.gadā:

  • Mazākumtautību kolektīvu gatavošanās un dalība mazākumtautību festivālā “Vaļā vērti atslēdziņ’!” 29.-30.jūnijā Liepājā;
  • Gatavošanās Starptautiskajam folkloras festivālam Baltica 2025 gadā, dalība skatēs Rīgā un novados;
  • Turpināt organizēt profesionālas pilnveides kursus un informatīvos seminārus mazākumtautību kolektīvu vadītajiem un dalībniekiem gan klātienē, gan tiešsaistē;
  • Turpināt nodrošināt metodisko materiālus sagatavošanu un pieejamību.
Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv