LNKC kopš 2012. gada nodrošina metodisko atbalstu mazākumtautību mākslinieciskajiem kolektīviem (vokālie un folkloras ansambļi, kori, deju kolektīvi, teātri u.c.) gatavojoties kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, organizējot seminārus, profesionālās pilnveides kursus, radošās nometnes, starptautiskus pieredzes apmaiņas braucienus, ar mērķi sniegt atbalstu mazākumtautību kultūru pārstāvjiem Latvijā – piedāvāt jaunas iespējas izglītoties un veiksmīgāk attīstīt, saglabāt savu tradicionālo kultūru Latvijā, iezīmējot ceļu uz nākamajiem Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem 2023.gadā un tuvinoties saliedētai Latvijas daudznacionālajai sabiedrībai ar kultūras apmaiņas palīdzību.

LNKC organizētajos pasākumos (mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu skatēs, informatīvajos semināros, kursos un XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos) vidēji piedalās ap  81 kolektīvs (1200 cilvēki), no tiem – 51 ansamblis (vokālie, tautas tradīciju, autentiskās dziedāšanas, u.c.), 11 folkloras kopas, 4 deju ansambļi, 7 kori, 3 orķestri, 2 instrumentālie ansambļi, 1 individuālais izpildītājs, 2 teātri.

Aktuāli 2022. gadā:

  • mazākumtautību kolektīvu dalība Starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica" 2022. gada 6.-10.jūlijs Latvijas pilsētās un novados;
  • turpināt organizēt profesionālas pilnveides kursus, seminārus gan klātienē, gan tiešsaistē mazākumtautību kolektīvu vadītajiem un dalībniekiem;
  • turpināt nodrošināt metodisko materiālus (sagatavošana, pieejamības nodrošināšana).
Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv