Latvijas Nacionālais kultūras centrs kopš 2012. gada nodrošina metodisko atbalstu mazākumtautību mākslinieciskajiem kolektīviem, tādējādi veicinot mazākumtautību tradicionālo kultūru saglabāšanu, attīstību Latvijā un tuvināšanos saliedētai daudznacionālai sabiedrībai. LNKC iesaista mazākumtautību mākslinieciskos kolektīvus Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku kustības procesos, organizē seminārus, profesionālās pilnveides kursus, radošās nometnes un starptautiskus pieredzes apmaiņas braucienus.

2018. gadā LNKC organizētajos pasākumos – mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu skatēs, informatīvajos semināros, kā arī XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos – piedalījās 81 kolektīvs (kopumā 1200 cilvēku), tai skaitā: 51 ansamblis (vokālie, tautas tradīciju, autentiskās dziedāšanas u.c.), 11 folkloras kopas, četri deju ansambļi, septiņi kori, trīs orķestri, divi instrumentālie ansambļi, viens individuālais izpildītājs un divi teātri.

 

Aktuāli 2021. gadā:

  • LNKC aicina visus mazākumtautību korus kļūt par daļu no lielā kopkora Mežaparka estrādē 2023. gadā! XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos ir plānoti divi koru koncerti - koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš” un Noslēguma koncerts.

Koru lielkoncerta repertuāra nošu materiāls gandrīz pilnā apjomā pieejams ŠEIT; dziesmu balsu ieraksti pieejami ŠEITMazākumtautību kori rosināti apgūt visu repertuāru vai arī koncerta noslēguma bloku ar 8 dziesmām

Noslēguma koncerta repertuārs vēl top un būs zināms 2023. gada augustā-septembrī. Koprepertuāra pārbaudes skates plānotas 2022. un 2023. gadā.

Ja nepieciešama konsultācija, lūdzam sazināties ar LNKC koru un vokālo ansambļu ekspertu Lauri Gosu: 67228985; Lauris.Goss@lnkc.gov.lv.

  • Šogad vasarā plānots II Mazākumtautību festivāls, ko rīko LNKC sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Jelgavas pilsētu. Festivāla lielkoncerts “Saules dziesmu audeklā” iecerēts 14. augustā Jelgavas brīvdabas koncertzālē “Mītava”.
Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv