Rojas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu un klavierspēles pedagogu – koncertmeistaru.


Skrundas Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles, flautas un saksofona spēles pedagogus ar 2022./2023.mācību gadu.


Inčukalna Mūzikas un mākslas skola aicina darbā mūzikas teorijas pedagogu uz 0,643 slodzi.


J.Cimzes Valkas Mūzikas skola  no 2022.gada 29.augusta aicina darbā

saksofona/klarnetes pedagogu - 2 dienas nedēļā,

trompetes/trombona spēles pedagogu - 2 dienas nedēļā,

klavierspēles pedagogu/koncertmeistaru - pilna slodze.

Pieteikties lūdzam pie direktores Līgas Veinbergas (mob.29356739) vai sūtot pieteikumu un CV uz e-pastu muzikas.skola@valka.lv


Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola aicina pieteikties darbā profesionālās ievirzes programmas datorgrafikas pedagogu. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022.gada 29.augusts.


Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina pieteikties sitaminstrumentu spēles pedagoga, pūšaminstrumentu spēles pedagoga (klarnete, saksofons) un vizuāli plastiskās mākslas pedagoga vakancei. Pieteikumus ar norādi par vakanci sūtīt uz e – pastu: dundagasmms@talsi.lv.


Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" aicina darbā klavierspēles pedagogu un vokālo pedagogu.


Tukuma Mūzikas skola aicina darbā:
direktora vietnieku mācību darbā (1 slodze),
saimniecības pārzini (1 slodze),
klavierspēles pedagogu (1 likme),
koncertmeistaru (0,5 likme),
mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu (1 likme),
sitaminstrumentu spēles pedagogu (1 likme).
Pieteikties zvanot 29440320 (direktore Ligita Zemniece) vai CV nosūtot e-pastā muzika@tukums.lv


Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola aicina darbā mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu ar 2022. gada 1. septembri. Darba slodze un mācību priekšmeti - pēc vienošanās. CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt uz jmr1ms@riga.lv līdz 2022. gada 13. jūnijam. 


Iecavas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā klavierspēles skolotāju un koncertmeistaru. Paredzamais darba uzsākšanas datums – 2022. gada 29.augusts.


Balvu Mūzikas skola aicina pieteikties darbā klavierspēles pedagogu. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022. gada 29.augusts.


 Balvu Mūzikas skola aicina pieteikties darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022. gada 29.augusts.


Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionāla Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Rīgas Baleta skola” aicina pievienoties komandai direktora vietnieku izglītības jomā (uz noteiktu laiku).


Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”  aicina darbā mūzikas mācības un solfedžo pedagogu


Madara Ivane (iegūts profesionālais maģistra grāds mūzikā ar solo dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju), meklē darbu Kurzemē. Ir pieredze kā solo dziedāšanas skolotājai, ansambļa sklotājai, kormeistarei (profesionālās ievirzes izglītībā), mūzikas teorijas, mūzikas literatūras un klavierspēles skolotājai (interešu izglītībā), kā arī kā solo dziedāšanas skolotājai un kormeistarei pieaugušo izglītībā. Kontakti saziņai: 27110418, ivanemadara@gmail.com.


Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  aicina darbā foto dizaina izglītības programmas vadītāju/ profesionālo mācību priekšmetu pedagogu.


Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu uz pilnu slodzi (30 stundas).


Ikšķiles mūzikas un mākslas skola aicina pieteikties klavierspēles  pedagoga vakancei. Paredzamais darba uzsākšanas datums – 2022. gada 25.augusts.