Mākslu izglītības un kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” aicina darbā direktora vietnieku/-ci metodiskajā darbā.


Varakļānu Mūzikas  un mākslas skola aicina pieteikties sitaminstrumentu spēles pedagoga vakancei.


Mākslu izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” aicina darbā profesionālās izglītības džeza ģitāras spēles skolotāju Džeza un populārās mūzikas izglītības programmā un profesionālās ievirzes izglītības klavierspēles skolotāju.


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina pieteikties mūzikas teorijas un kora pedagoga vakancei


Ozolnieku Mūzikas skola aicina darbā koncertmeistaru.


Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina darbā uz nenoteiktu laiku koncertmeistaru profesionālās ievirzes programmās.  


Gulbenes Mūzikas skola meklē klavierspēles skolotāju un koncertmeistaru uz pilnu likmi.


MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola   izsludina pieteikšanos uz angļu valodas un datorikas skolotāja/-as amatu, var būt attiecīgās jomas students. 


Smiltenes Mūzikas skola aicina pieteikties sitaminstrumentu, trompetes, saksofona, ģitāras, solo dziedāšanas skolotāju vakancēm


Valmieras novada Strenču Mūzikas skola aicina darbā vijoles spēles pedagogu


Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina darbā uz nenoteiktu laiku direktora vietnieku radošajā darbā


Juglas Mūzikas skola aicina darbā mūzikas teorijas pedagogu.

 


Jāņa Simsona Madonas mākslas skola ar 2023.gada 1.septembri aicina darbā direktora vietnieku mācību un metodiskajā darbā (0,6+0,4 slodzes). Aicina darbā mākslas pedagogu (datorgrafika, mediji, mākslas valodas pamati, dizains, zīmēšana, gleznošana, darbs materiālā) -  20 stundas nedēļā.  Informācija pie direktores Kristīnes Šulces, tālr. 28615694 (makslasskola@madona.lv)


Kokneses Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu un vijoles spēles pedagogu.


Pļaviņu Mūzikas skola aicina darbā vijoles spēles skolotāju


Ludzas Mūzikas pamatskola aicina darbā izglītības programmas "Deja - Dejas pamati" pedagogu ar 2023.gada 1.septembri.
Plašāka informācija pa tālr. 29488376 (direktore Lolita Greitāne).
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu muzika@ludzasnovads.lv.


Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola ar 2023.gada 1.septembri aicina darbā teorijas pedagogu (mūzikas literatūra, solfedžo), vijoles spēles pedagogu - iesākumā uz nepilnu slodzi, bet perspektīvā uz pilnu slodzi, sitaminstrumentu spēles pedagogu - iesākumā uz nepilnu slodzi, bet perspektīvā uz pilnu slodzi. Plašāka informācija pie direktora Mārtiņa Berga, tālr. 26194675.


Varakļānu Mūzikas un mākslas skola aicina darbā akordeona spēles pedagogu ar 2023.gada 1.septembri.


Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" aicina darbā struktūrvienības Jaņa Rozentāla Mākslas skola vadītāja vietnieku/ci (ārpusklases darbā).


E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola aicina darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu – 10 kontaktstundas (minimums)

Plašāka informācija par vakanci saņemama pie skolas direktores Andras Zvejnieces, tālr.: 25631897, e-pasts : andra.zvejniece@kuldiga.lv


Rojas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu – koncertmeistaru.


Skrundas Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru ar 2022./2023.mācību gadu.


Tukuma Mūzikas skola aicina darbā:

direktora vietnieku mācību darbā (1 slodze),
saimniecības pārzini (1 slodze),
klavierspēles pedagogu (1 likme),
koncertmeistaru (0,5 likme),
mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu (1 likme),
sitaminstrumentu spēles pedagogu (1 likme).
Pieteikties zvanot 29440320 (direktore Ligita Zemniece) vai CV nosūtot e-pastā muzika@tukums.lv


Madara Ivane (iegūts profesionālais maģistra grāds mūzikā ar solo dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju), meklē darbu Kurzemē. Ir pieredze kā solo dziedāšanas skolotājai, ansambļa skolotājai, kormeistarei (profesionālās ievirzes izglītībā), mūzikas teorijas, mūzikas literatūras un klavierspēles skolotājai (interešu izglītībā), kā arī kā solo dziedāšanas skolotājai un kormeistarei pieaugušo izglītībā. Kontakti saziņai: 27110418, ivanemadara@gmail.com.