MIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" aicina darbā struktūrvienības Jaņa Rozentāla Mākslas skola vadītāja vietnieku/ci (ārpusklases darbā).


Mākslu izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola"  aicina darbā uz nenoteiktu laiku profesionālās vidējās izglītības metodiķi.

Plašāka informācija:


E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola aicina darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu – 10 kontaktstundas (minimums)

Plašāka informācija par vakanci saņemama pie skolas direktores Andras Zvejnieces, tālr.: 25631897, e-pasts : andra.zvejniece@kuldiga.lv


Iecavas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā ģitārspēles skolotāju, klavierspēles skolotāju un koncertmeistaru.

 


Rojas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu – koncertmeistaru.


Skrundas Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru ar 2022./2023.mācību gadu.


Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" aicina darbā klavierspēles pedagogu.


Tukuma Mūzikas skola aicina darbā:
direktora vietnieku mācību darbā (1 slodze),
saimniecības pārzini (1 slodze),
klavierspēles pedagogu (1 likme),
koncertmeistaru (0,5 likme),
mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu (1 likme),
sitaminstrumentu spēles pedagogu (1 likme).
Pieteikties zvanot 29440320 (direktore Ligita Zemniece) vai CV nosūtot e-pastā muzika@tukums.lv


Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”  aicina darbā mūzikas mācības un solfedžo pedagogu


Madara Ivane (iegūts profesionālais maģistra grāds mūzikā ar solo dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju), meklē darbu Kurzemē. Ir pieredze kā solo dziedāšanas skolotājai, ansambļa skolotājai, kormeistarei (profesionālās ievirzes izglītībā), mūzikas teorijas, mūzikas literatūras un klavierspēles skolotājai (interešu izglītībā), kā arī kā solo dziedāšanas skolotājai un kormeistarei pieaugušo izglītībā. Kontakti saziņai: 27110418, ivanemadara@gmail.com.