Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionāla Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Emīla Dārziņa mūzikas skola” aicina pievienoties komandai izglītības metodiķi (uz nenoteiktu laiku).

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022. 1. novembris


Iecavas Mūzikas un mākslas skola aicina pieteikties darbā mūsdienu deju pedagogu.


Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola aicina darbā flautas spēles pedagogu no 2022.gada 1.septembra (24 kontaktstundas).


E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola aicina darbā

- sitaminstrumentu spēles pedagogu – 10 kontaktstundas (minimums)

- ģitāras spēles pedagogu – 14 kontaktstundas (minimums)

Plašāka informācija par vakancēm saņemama pie skolas direktores Andras Zvejnieces, tālr.: 25631897, e-pasts : andra.zvejniece@kuldiga.lv


Iecavas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā ģitārspēles skolotāju.


Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola 2022./2023.m.g. aicina darbā klavierspēles pedagogu-koncertmeistaru uz pilnu slodzi.

Pieteikties zvanot pa t. 27840323 vai sūtot CV uz e-pastu baldones.muzikasskola@kekava.lv


Ventspils novada Piltenes mūzikas skola 2022./2023.m.g. aicina darbā ģitāras spēles skolotāju.


Strenču Mūzikas skola 2022./2023.m.g. aicina darbā klavierspēles pedagogu- koncertmeistaru.


Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 2022./2023.m.g. aicina darbā klavierspēles pedagogu- koncertmeistaru.


Rojas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu un klavierspēles pedagogu – koncertmeistaru.


Skrundas Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles, flautas un saksofona spēles pedagogus ar 2022./2023.mācību gadu.


Inčukalna Mūzikas un mākslas skola aicina darbā mūzikas teorijas pedagogu uz 0,643 slodzi.


J.Cimzes Valkas Mūzikas skola  no 2022.gada 29.augusta aicina darbā

saksofona/klarnetes pedagogu - 2 dienas nedēļā,

trompetes/trombona spēles pedagogu - 2 dienas nedēļā,

klavierspēles pedagogu/koncertmeistaru - pilna slodze.

Pieteikties lūdzam pie direktores Līgas Veinbergas (mob.29356739) vai sūtot pieteikumu un CV uz e-pastu muzikas.skola@valka.lv


Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola aicina pieteikties darbā profesionālās ievirzes programmas datorgrafikas pedagogu. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022.gada 29.augusts.


Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" aicina darbā klavierspēles pedagogu un vokālo pedagogu.


Tukuma Mūzikas skola aicina darbā:
direktora vietnieku mācību darbā (1 slodze),
saimniecības pārzini (1 slodze),
klavierspēles pedagogu (1 likme),
koncertmeistaru (0,5 likme),
mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu (1 likme),
sitaminstrumentu spēles pedagogu (1 likme).
Pieteikties zvanot 29440320 (direktore Ligita Zemniece) vai CV nosūtot e-pastā muzika@tukums.lv


Balvu Mūzikas skola aicina pieteikties darbā klavierspēles pedagogu. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022. gada 29.augusts.


 Balvu Mūzikas skola aicina pieteikties darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2022. gada 29.augusts.


Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionāla Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Rīgas Baleta skola” aicina pievienoties komandai direktora vietnieku izglītības jomā (uz noteiktu laiku).


Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”  aicina darbā mūzikas mācības un solfedžo pedagogu


Madara Ivane (iegūts profesionālais maģistra grāds mūzikā ar solo dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju), meklē darbu Kurzemē. Ir pieredze kā solo dziedāšanas skolotājai, ansambļa sklotājai, kormeistarei (profesionālās ievirzes izglītībā), mūzikas teorijas, mūzikas literatūras un klavierspēles skolotājai (interešu izglītībā), kā arī kā solo dziedāšanas skolotājai un kormeistarei pieaugušo izglītībā. Kontakti saziņai: 27110418, ivanemadara@gmail.com.


Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  aicina darbā foto dizaina izglītības programmas vadītāju/ profesionālo mācību priekšmetu pedagogu.


Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu uz pilnu slodzi (30 stundas)