Ludzas Mūzikas pamatskola aicina darbā izglītības programmas "Deja - Dejas pamati" pedagogu ar 2023.gada 1.septembri.
Plašāka informācija pa tālr. 29488376 (direktore Lolita Greitāne).
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu muzika@ludzasnovads.lv.


Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu uz Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola ir augoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar izaugsmes un attīstības iespējām. Ogres novada pašvaldība iestādes vadītāja jomā vēlas redzēt ieinteresētu, aizrautīgu un mērķtiecīgu mūzikas vai mākslas jomas profesionāli. Pieteikšanās konkursam notiek līdz 2023. gada 30. maijam. Informācija par konkursu rodama šajā saitē.


Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola ar 2023.gada 1.septembri aicina darbā teorijas pedagogu (mūzikas literatūra, solfedžo), vijoles spēles pedagogu - iesākumā uz nepilnu slodzi, bet perspektīvā uz pilnu slodzi, sitaminstrumentu spēles pedagogu - iesākumā uz nepilnu slodzi, bet perspektīvā uz pilnu slodzi. Plašāka informācija pie direktora Mārtiņa Berga, tālr. 26194675.


Varakļānu Mūzikas un mākslas skola aicina darbā akordeona spēles pedagogu ar 2023.gada 1.septembri.


Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" aicina darbā struktūrvienības Jaņa Rozentāla Mākslas skola vadītāja vietnieku/ci (ārpusklases darbā).


Mākslu izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola"  aicina darbā uz nenoteiktu laiku profesionālās vidējās izglītības metodiķi.

Plašāka informācija:


E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola aicina darbā sitaminstrumentu spēles pedagogu – 10 kontaktstundas (minimums)

Plašāka informācija par vakanci saņemama pie skolas direktores Andras Zvejnieces, tālr.: 25631897, e-pasts : andra.zvejniece@kuldiga.lv


Iecavas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā ģitārspēles skolotāju ar 2023./2024.m.g.


Rojas Mūzikas un mākslas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu – koncertmeistaru.


Skrundas Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru ar 2022./2023.mācību gadu.


Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" aicina darbā klavierspēles pedagogu.


Tukuma Mūzikas skola aicina darbā:
direktora vietnieku mācību darbā (1 slodze),
saimniecības pārzini (1 slodze),
klavierspēles pedagogu (1 likme),
koncertmeistaru (0,5 likme),
mūzikas teorētisko mācību priekšmetu pedagogu (1 likme),
sitaminstrumentu spēles pedagogu (1 likme).
Pieteikties zvanot 29440320 (direktore Ligita Zemniece) vai CV nosūtot e-pastā muzika@tukums.lv


Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”  aicina darbā mūzikas mācības un solfedžo pedagogu


Madara Ivane (iegūts profesionālais maģistra grāds mūzikā ar solo dziedāšanas skolotāja kvalifikāciju), meklē darbu Kurzemē. Ir pieredze kā solo dziedāšanas skolotājai, ansambļa skolotājai, kormeistarei (profesionālās ievirzes izglītībā), mūzikas teorijas, mūzikas literatūras un klavierspēles skolotājai (interešu izglītībā), kā arī kā solo dziedāšanas skolotājai un kormeistarei pieaugušo izglītībā. Kontakti saziņai: 27110418, ivanemadara@gmail.com.