Ādažu novada Mākslu skola aicina darbā ģitāras spēles pedagogu.


Pļaviņu Mūzikas skola no 2024.gada 1.septembra aicina darbā vijoles spēles skolotāju, klavierspēles skolotāju un koncertmeistaru.


Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” aicina darbā koncertmeistaru.


Talsu Mākslas skola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā uz 0,5 slodzi.


MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" aicina darbā profesionālās ievirzes izglītības klavierspēles skolotāju.


Dundagas Mākslas un mūzikas skola piedāvā darbu lietvedim uz pusslodzi.


Tukuma Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu (1 likme), koncertmeistaru (0,5 likme).
Pieteikties zvanot 29440320 (direktore Ligita Zemniece) vai CV nosūtot e-pastā muzika@tukums.lv


Mākslu izglītības un kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” aicina darbā direktora vietnieku/-ci metodiskajā darbā.


Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina darbā uz nenoteiktu laiku koncertmeistaru profesionālās ievirzes programmās.


Gulbenes Mūzikas skola meklē klavierspēles skolotāju un koncertmeistaru uz pilnu likmi.


Smiltenes Mūzikas skola aicina pieteikties sitaminstrumentu, trompetes, saksofona, ģitāras, solo dziedāšanas skolotāju vakancēm


Mākslu izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina darbā uz nenoteiktu laiku direktora vietnieku radošajā darbā


Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola sākot ar nākamo - 2024./25 mācību gadu - aicina darbā mūzikas teorijas pedagogu (mūzikas literatūra, solfedžo), vijoles spēles pedagogu un  sitaminstrumentu spēles pedagogu. Lielākas iespējas darba slodzes regulēšanai būs, ja pedagogs pieteiksies pirms iestājeksāmeniem mūzikas skolā, kas notiek jūnija sākumā. Plašāka informācija pie direktora Mārtiņa Berga, tālr. 26194675


Skrundas Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru ar 2023./2024.mācību gadu.