Mūzikas un mākslas atbalsta fonds sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Rakstniecības un mūzikas muzeju klajā laidis Jēkaba Graubiņa krājumu „Grievaltas dziesmu lizda”. Pētījums tapis pirms pusgadsimta un visu šo laiku glabājies arhīvā rokrakstā.

Grievaltā savāktās latvju tautasdziesmas ar komentāriem ir apbrīnojams viena cilvēka veikums, kas veltīts sava dzimtā novada, vēl precīzāk, vienas dzimtas muzikālajam mantojumam. Jēkabs Graubiņš 20. gadsimta pirmajā pusē (no 1911. gada līdz 40. gadu beigām) ir rūpīgi dokumentējis savas dzimtas lielāko dziedātāju – mātes, viņas trīs māsu un citu ģimenes sieviešu dziedātās dziesmas, kā arī viņu atmiņas un komentārus par dziesmām.

J. Graubiņa „Grievaltas dziesmu lizda” ir Zemgales tautas mūzikas krājums, par kura eksistenci tautas mūzikas pētnieki visus šos gadus zināja, bet pašu manuskriptu, kas rokrakstā glabājās Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētajā krājumā, bija skatījuši vien neatlaidīgākie un zinātkārākie.

„Krājuma lielākā etnomuzikoloģiskā vērtība – precīzie, izvērstie teicēju portreti, komentārs par katru dziesmu, analīze, arī visai bieži minētā dziesmas izcelsme” – vērtē etnomuzikoloģe Gita Lancere.

Cena: 2.47 EUR