Izdevumā “Dzīvais mantojums / Living heritage”, kas veidots kā pastkaršu komplekts,  iespējams iepazīties ar visām 34 Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras saraksta vērtībām. Izdevuma koncepcijas un dizaina autore: Lotta Ausmane.

 

Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts

Latvijas dzīvās tradīcijas kopš 2017. gada tiek uzskaitītas Nacionālajā sarakstā. Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā šobrīd ir iekļautas 34 vērtības, no kurām trīs atrodamas arī UNESCO starptautiskajos sarakstos: Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 2003. gadā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu (2008. gadā iekļauts UNESCO Cilvēces Nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā), 2009. gadā UNESCO Neatliekami glābjamā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ierakstīta Suitu kultūrtelpa, 2022. gadā Gaujas plostnieku amata prasmes kā multinacionālā pieteikuma “Koku pludināšana” (Timber rafting) sastāvdaļa iekļautas UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Pieteikumu gatavoja sešas valstis – Austrija, Čehija, Latvija, Polija, Spānija un Vācija.

Vairāk par nemateriālās kultūras mantojuma sarakstu un tajā iekļautajām vērtībām: https://nematerialakultura.lv/

 

Cena: 5.00 EUR

Pastkaršu skaits: 34

 

pastkartes

 

pastkartes