Autores: Ieva Tihovska, Zane Šmite, Ilze Cepurniece

Teiktās dziesmas jeb rečitatīvu var saukt par latviešu tradicionālās vokālās mūzikas pamatu. Tās lielā mērā veido tradicionālās dziedāšanas seno slāni. Tās ir pierakstītas visos Latvijas reģionos un skanējušas gan gadskārtu svētkos, gan kāzās, kristībās un bērēs, gan ganos un citos darbos, gan midzinot bērnus. Teiktā melodija var tikt dziedāta vienbalsīgi vai arī būt daļa no daudzbalsības, piemēram, skanot kopā ar pavadošu burdona balsi. Par teiktajām dziesmām būs dzirdējis katrs, kas interesējas par latviešu tradicionālo mūziku, un daļai lasītāju noteikti ir arī priekšstats par to, kā tās skan.

Tomēr teikto dziesmu melodika un izpildījuma stils ir pietiekami īpatns, lai tam veltītu īpašu uzmanību un arī atsevišķu mācību grāmatu. Jo īpaši tāpēc, ka mūsdienās tās neskan nemaz tik bieži. Ciešā saikne ar tekstu un runu to atšķir no melodiskas dziedāšanas populārā izpratnē – teiktajām dziesmām nav raksturīgas gari izdziedātas skaņas un locījumi, lieli un skaisti melodiski lēcieni vai atkārtotas ritma figūras. Tās aicina uz citu izpratni par dziedāšanu, ko izsaka jau pats nosaukums – dziesmu “teikt”. Tās ir dziesmas, kuru melodija un izpildījums tuvinās runai.

Šajā mācību grāmatā lūkots aprakstīt un ar piemēriem paskaidrot teiktajām dziesmām raksturīgos elementus, dot vingrinājumus un praktiskus padomus teikto dziesmu izpildīšanai. Aicinām iepazīties arī ar teikto dziesmu pamanīšanas, aprakstīšanas un pētniecības vēsturi un galvenajām etnomuzikologu Mārtiņa Boiko, Viļa Bendorfa un citu autoru atziņām. Grāmatā izklāstīti arī novērojumi, kas var rosināt citādu dziedāšanu, taču būtu vēl turpmāk pētāmi un pamatojami. Veidojot šo rokasgrāmatu, ir apkopoti teikto dziesmu skaņu ieraksti, kas pieejami Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā www.garamantas.lv. Aicinām tos iepazīt, jo nošu rakstā teiktās dziesmas iespējams pierakstīt tikai daļēji. Turpat pieejama arī skaņu ierakstu un publicēto nošu pierakstu karte. Instrukciju skaņu ierakstu un kartes sameklēšanai atradīsiet apakšnodaļā “Teikto dziesmu ieraksti un karte”. 

Cena: 5 EUR