Kopš 2019.gada 1.janvāra Latvijas Nacionālā kultūras centra pircēja profils ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu un pārejas noteikumu 9.punktu.

Šajā profilā ir pieejama informācija par Latvijas Nacionālā kultūras centra plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistīta informācija.