Grāmata papildina Latvijas Nacionālā kultūras centra izdevumu klāstu sērijā „Latviešu dejas meistari”. Tā stāsta par baletdejotāja, horeogrāfa un Deju  svētku virsvadītāja Alfrēda Spuras (1928–2001) dzīvi un radošo darbību. Viena no autorēm – Ilze Vītola grāmatas ievadā raksta: „Tāpēc nolēmām, lai top grāmata! Lai atkal veras Operas tumšsarkanais samta priekškars un Spura aizrautīgi izpaužas 44 lomās 28 gadu garumā. Lai atdzīvojas „Danča” dejotāju atmiņas par 17 gadiem kopā ar vadītāju, lai nāk gaismā arī Spuras blakus aizraušanās – ledus balets, Rīgas 6. vidusskolas deju kolektīvs, Bauskas pašdarbnieki, „Rīgas pantomīma”, Dailes teātris, rožu audzēšana…Un galu galā jāuzzina, kur Alfrēds Spura ir dzimis un audzis, kādu ļaužu, kā un kāpēc nonācis baletā? To noskaidrot ir gluži vai detektīva cienīgs darbs, jo vairums Spuras laikabiedru jau ir viņā saulē, arī sievas Veriņas vairs nav. Turpat Meža kapos dus arī emocionālais un bezgala zinošais baleta kritiķis Eriks Tivums. Kā lai tagad uzbur Alfrēdu Spuru? Ar ko lai sāk?

Grāmata tapusi, izpētot dažādu arhīvu un preses materiālus, kā arī iztaujājot Alfrēda Spuras laikabiedrus, kuru atmiņu stāsti veido ievērojamu grāmatas daļu. Tai ir sešas nodaļas – „Bērnība, skolas gadi, ģimene”, „Lielais baleta loks”,  „Ne tikai balets un „Dancis”, „Spuras ilgais un kaislīgais „romāns” ar „Danci””, „Dzīve pēc „Danča””, „Alfrēda Spuras „Danča” un deju vērtējums presē no 1969. līdz 1985. gadam”,  pielikumi, kā arī bagātīgs foto materiāls.

Grāmata ir stāsts par aizrautīgu un temperamentīgu radošu cilvēku, kura starojums ir sajūtams vēl aizvien un kura dejas „Dzimtenei” brīnumaino atdzimšanu piedzīvojām XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā.

Projekta vadītāja – Maruta Alpa, autores – Ilze Vītola un Aija Zaļaiskalne, dizainu veidoja Laura Lūse, redaktore - Elita Priedīte, izdevējs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, grāmata iespiesta SIA „Talsu tipogrāfija”.   

Valoda: latviešu
Lappušu skaits: 255
Platums (cm): 18
Garums (cm): 24.1
Biezums (cm): 2
Svars (g): 748
Iesējuma veids: cietie vāki

Cena: 7.00 EUR

Spēlēs meistars Alfrēds Spura