Datums 1.–31. maijs, 2024
Laiks0.00
Vieta Bauskas muzejs, Kalna iela 6, Bauska

Izstādē pie viena saimes galda sapulcinātas dzīvās tradīcijas, ar kurām Latvijā esam bagāti un kuras ierakstītas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus priekšmetus un instrumentus. Tas ir mūsu dzīvais mantojums, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē un ir mainīgs, jo maināmies mēs paši. Tas dara mūs stiprus, jo ļauj izjust piederību gan savai dzimtai un kopienai, gan savai tautai.

Izstādi rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Izstādes scenogrāfe Patrīcija Baltiņa aicina pasēdēt pie saimes galda, pie kura mēs esam ne tikai ģimene, radu saime, draugi, bet kļūstam viens veselums plašākā kontekstā, kopā mielojoties, izrunājoties un šoreiz iepazīstoties ar nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām.