V Kokļu mūzikas festivāla "Gaismas ceļā" repertuāra krājumā "Pēdas sniegā" iekļauti septiņi latviešu oriģinālmūzikas pirmpublicējumi koklētāju ansambļiem. Oriģinālkompozīciju un aranžējumu autori: Iveta Tauriņa, Raimonds Pauls, Jānis Lūsēns, Georgs Pelēcis, Valdis Zilveris, Laura Jēkabsone. 

Krājuma sastādītājas - Valda Bagāta, Ieva Mežgaile

Nošu datorsalikums - Inta Saulīte 

Korektore - Dita Neilande

Vāka dizains - Lolita Piterniece

Izdevis Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Cena: 12,15 EUR

Pēdas sniegā