Latvijas skolas soma logo

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Par programmu

Plašāka informācija par programmu "Latvijas skolas soma"
Skatīt vairāk

Skolu pieredze un aktualitātes

Programmas "Latvijas skolas soma" aktualitātes, plašāka informācija par jaunākajām kultūras norisēm, skolu pieredzes stāsti
Skatīt vairāk

Kultūras norišu piedāvājums

Informācija par programmā iekļautajām kultūras norisēm tabulā, atsevišķi izdalot digitālās un klātienes norises
Skatīt vairāk

Kultūras norišu izlases

Programmas "Latvijas skolas soma" komandas sagatavotās kultūras norišu ikmēneša izlases
Skatīt vairāk

Pieteikt jaunu kultūras norisi

Jaunas kultūras norises pieteikšanas kārtība un veidlapa
Skatīt vairāk

Metodiskie materiāli

Mācību procesā izmantojami materiāli par dažādām kultūras nozarēm un izciliem to pārstāvjiem
Skatīt vairāk

Vizuālie materiāli

Šeit pieejami vizuālie materiāli un veidnes izmantošanai skolās vai programmā iekļauto kultūras norišu publicitātei.
Skatīt vairāk

Kontakti

Sazinies ar programmas "Latvijas skolas soma" komandu un koordinatoriem pašvaldībās
Skatīt vairāk

Medijiem

Kontaktinformācija un preses relīžu arhīvs
Skatīt vairāk