Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis metodisko materiālu deju kolektīvu vadītājiem "Jaunrades dejas XVI". Krājumā ievietotas XXI Jaunrades deju konkursa, kas notika Valmierā 2019.gada 26.janvārī, godalgotās, kā arī Latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvās padomes ieteiktās dejas - 33 deju apraksti, zīmējumi, notis, CD un DVD diski. 

Sastādītāja - Maruta Alpa

Deju zīmējumu datorsalikums - Raimonds Ramutis, Dagmāra Bārbale, Artis Puriņš, Jānis Ērglis, Dāvis Ērglis, Inguna Rijniece

Nošu datorsalikums - Inguna Rijniece

Makets - Raimonds Ramutis

Redaktore - Elita Priedīte 

Iespiests SIA "Talsu tipogrāfija" 

Cena: 9.38 EUR

Jaunrades dejas XVI