Par nozari

Folkloras nozare aptver Latvijas etnogrāfiskos ansambļus, kā arī latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu folkloras kopas. 2022. gadā Latvijas Nacionālā kultūras centra redzeslokā darbojās 221 kolektīvs: pieci pārstāvēja Augšzemi, 74 – Latgali, 48 – Kurzemi, 43 – Vidzemi, 16 – Zemgali un 29 – Rīgu un 6 – latviešu diasporu ārvalstīs.

Aktuāli 2023.gadā:

  • nozares kolektīvu dalība XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Folkloras dienā;
  • profesionālās pilnveides kursu īstenošana tradicionālajā kultūrā un mūzikā;
  • nemateriālā kultūras mantojuma izglītības, tālāknodošanas un popularizēšanas pasākuma “Jauniešu Etnodienas 2023" īstenošana, sadarbībā ar pašvaldībām un NVO.

Katrīna Feldmane

Folkloras un tautas mūzikas eksperte
katrina.feldmane [at] lnkc.gov.lv