Par nozari

Folkloras nozare aptver Latvijas etnogrāfiskos ansambļus un folkloras kopas (latviešu un mazākumtautību). 2020.gadā Latvijas Nacionālā kultūras centra redzeslokā darbojās 253 kolektīvi: septiņi pārstāvēja Augšzemi, 92 – Latgali, 45 – Kurzemi, 51 – Vidzemi, 29 – Zemgali un 29 – Rīgu.

Aktuāli 2021.gadā

  • Organizēt nemateriālā kultūras mantojuma tālāknodošanas un popularizēšanas pasākumu “Novadu dienas 2021” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
  • Īstenot pasākumu “Jauniešu Etnodienas 2021”.
  • 2021. gada rudenī organizēt un īstenot folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu video skates, gatavojoties Starptautiskajam folkloras festivālam “Baltica 2022”.
  • Sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, organizēt koncertu ciklu “Prieks dēļ es dziedāju”.
  • Sadarbībā ar tradicionālās kultūras iniciatīvu centru “KasTe”, organizēt profesionālās pilnveides kursus “Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2021”
  • Organizēt informatīvos un izglītojošos seminārus un kursus.
  • Sākt gatavoties starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” norisei.

Lauma Bērza

Folkloras un tautas mūzikas eksperte
lauma.berza [at] lnkc.gov.lv