Kultūrizglītība ietver profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās, profesionālās augstākās (to starp īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas) un akadēmiskās augstākās izglītības programmas kultūras, mākslu un radošo industriju nozarē izglītības tematiskajā jomā "Mākslas", kā arī starpdisciplināras programmas, tai skaitā kultūras mantojuma un citās jomās. Kultūrizglītību var apgūt formālās un neformālās izglītības ietvaros.

Kultūrizglītības sistēma nodrošina izglītības īstenošanas pēctecību un sagatavo profesionālus māksliniekus dažādās jomās - mūziķus, dejotājus, kultūras nozares un ar radošajām industrijām saistītus speciālistus un pedagoģiskos darbiniekus. Kultūrizglītība sniedz zināšanas un prasmes kultūras un mākslu jomā, veicina kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā attīstīšanu, veicina radošo domāšanu un personības daudzpusīgu attīstību, tostarp STEAM prasmju attīstību. Kultūrizglītība nodrošina Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un ilgtspēju, veido izpratni par kultūras daudzveidību un sagatavo zinošus kultūras patērētājus.

Latvijā 2023./2024.mācību gadā darbojas 7 valsts 137 pašvaldību un 9 juridisku personu dibinātas izglītības iestādes, kuras īsteno akreditētas profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmas.

Mūzikas, mākslas, dizaina un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas valsts, pašvaldību un privātu personu dibinātās izglītības iestādēs 2023./2024.mācību gadā apgūst 27 819 audzēkņi.

 

Latvijā 2023./2024. mācību gadā darbojas 19 valsts 3 pašvaldību un 2 juridisku personu dibināta izglītības iestāde, kuras īsteno akreditētas profesionālās vidējās izglītības mūzikas, mākslas, dizaina un dejas programmas.

2023./2024.mācību gadā profesionālās vidējās izglītības mūzikas, mākslas, dizaina un dejas programmas (izglītības tematiskajā jomā “Mākslas”) apgūst 4523 audzēkņi.