Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju izdevis Mg.hist. Iritas Žeieres grāmatu “Arheoloģiskais tērps. Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā”.

“Grāmatā apkopots pamatīgs, simtiem gadu krāts, muzejos rūpīgi saudzēts materiāls, kura saglabāšanā līdz mūsdienām nozīmīgu darbu veikuši restauratori. Tērpu rekonstrukciju darināšana ir liela atbildība, jo arheoloģiskie atradumi ietver būtisku informāciju par mūsu senatni,” stāsta grāmatas autore Irita Žeiere.

Izdevums domāts cilvēkiem, kam nav priekšzināšanu šajā jomā, tas ir kā pirmais solis arheoloģiskā tekstilmateriāla iepazīšanā. Grāmatā apkopota informācija un plašs ilustrāciju klāsts par nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem tekstilatradumiem Latvijā. Izdevums palīdzēs orientēties pieejamajos materiālos un radīt izpratni par to izmantošanu. Grāmatā sniegtas norādes par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm Latvijas teritorijā dzīvojošo etnisko grupu apģērbā, kā arī iespējām mūsdienās veidot vēsturiski precīzas arheoloģisko apģērbu rekonstrukcijas.

Grāmatu “Arheoloģiskais tērps. Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā” var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā. Tā pieejama arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kā arī Jāņa Rozes grāmattirdzniecības vietās. 

Grāmatas atvēršana notika 2017. gada 11. aprīlī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu zālē.

Mg. hist. Irita Žeiere ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta pētniece, piedalījusies arheoloģiskajās ekspedīcijās, vēlāk arī pati vadījusi izrakumus Kokneses senkapos. Kopš 1991. gada, kad muzejā tika izveidota Zinātniskās izpētes un atdarinājumu nodaļa, specializējusies arheoloģisko tekstiliju pētniecībā un tērpu rekonstrukciju veidošanā. Šajā laikā viņas vadībā izveidoti vairāki desmiti tērpu vai to daļu rekonstrukciju, sākot no akmens laikmeta līdz pat 19. gadsimtam. Paralēli ikdienas darbam muzejā Irita Žeiere sniedz konsultācijas par arheoloģiskajiem tekstilatradumiem un to rekonstrukciju iespējām, kā arī nodarbojas ar izglītojošo darbu. Iritas Žeieres veikto pētījumu rezultāti atspoguļoti vairākos desmitos publikāciju un 2008. gadā izdotajā grāmatā “Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā”.

Arheoloģiskā tērpa tēmu Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Iritu Žeieri aktualizēja jau 2016. gadā, projekta “Katram savu tautastērpu” ietvaros radot kalendāru un plānotāju, kas iepazīstina ar divpadsmit arheoloģisko tērpu rekonstrukcijām. Projekta „Katram savu tautastērpu” mērķis ir stāstīt par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām, un tas iekļauts Latvijas valsts simtgades svinību programmā. 

Cena: 15.00 EUR

Valoda: latviešu

Lappušu skaits: 135

Platums (cm): 21

Garums (cm): 28

Biezums (cm): 1

Svars (g): 576

Iesējuma veids: mīkstie vāki

*Pieejami apraksti arī angļu valodā