Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis Dr. hist. Aijas Jansones monogrāfiju “Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimtā”. Pētījums ir īpaši nozīmīgs, jo Zemgales kultūrvēsturiskais novads līdz šim etnogrāfijā pētīts vismazāk. Izdevuma tapšanu veicinājusi arī sabiedrībā vērojamā interese par savām dzimtas saknēm un novada kultūrvēsturi.

Pētījumā “Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā”, zinātniskā apritē ieviešot jaunus lietiskos, rakstītos un vizuālos avotus, autore Dr. hist. Aija Jansone sniedz mūsdienu redzējumu par laikmeta ietekmi uz apģērba attīstību Zemgalē 19.gadsimtā, kā arī precizē Zemgalē valkātā apģērba attīstības posmus un tendences, kas lielā mērā bija saistīti ar tā laika vērtībām un ideāliem.

Izdevumā galveno apģērba tipu noteikšanai un raksturošanai, balstoties uz pirmavotiem, ir dots bagātīgs ilustratīvais materiāls (fotogrāfijas, zīmējumi, skices). Tur, kur bija saglabājies tikai apģērba apraksts, pētījuma autore veikusi apģērba vizuālās rekonstrukcijas.

Pētījumā izmantotas pirmās rakstītās liecības, 19.gadsimta 1.puses apģērbu zīmējumi, kā arī speciālā literatūra. Par iespēju precizēt 19.gadsimta Zemgalē valkātā apģērba attīstības posmus un tendences, kā arī iedziļināties tā laika vērtībās un ideālos, autore pateicas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Latvijas Etnogrāfiskam brīvdabas muzejam, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejam, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam, Dobeles novadpētniecības muzejam, Ķekavas muzejam, Tukuma muzejam un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvei.

Etnogrāfe Dr. hist. Aija Jansone, strādājot pie zinātniskās tēmas par Latvijas tekstiliju, rokdarbu un apģērba attīstību uz Eiropas kultūras vēstures fona, ir sarakstījusi 10 monogrāfijas.

Grāmatas atvēršana notika 2016.gada 21.aprīlī Latvijas Universitātes bibliotēkā.

 

Cena: 17.00 EUR

Valoda: latviešu

Lappušu skaits: 183

Platums (cm): 21.6

Garums (cm): 27.7

Biezums (cm): 1.6

Svars (g): 884

Iesējuma veids: cietie vāki

*Pieejami apraksti arī angļu valodā