Iesniedzama Izglītītības kvalitātes valsts dienestam, nosūtot uz e-pasta adresi, ja izglītības iestāde licencē programmu, kas līdz šim JAU ĪSTENOTA, tikai ieviešot Standartā noteiktās prasības


IESNIEGUMA VEIDLAPA JAUNAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCĒŠANAI

Iesniedzama Izglītītības kvalitātes valsts dienestam, nosūtot uz e-pasta adresi, ja izglītības iestāde licencē programmu, kas līdz šim NAV ĪSTENOTA. Iesnieguma forma pieejama IKVD tīmekļvietnes sadaļā Profesionālās izglītības programmu licencēšana

Ministru kabinets 2023. gada 19. decembra sēdē apstiprinājis Kultūras ministrijas (KM) izstrādāto valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā. Tas regulē valsts, pašvaldību vai privātpersonu dibināto profesionālās izglītības iestāžu vienotu pieeju profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslu (mūzika, māksla, deja) jomā īstenošanā. Standarts stāsies spēkā ar 2024. gada 1. septembri. Saskaņā ar to izglītības iestādes pakāpeniski pāries uz pilnveidotu mācību saturu.

Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā


Valsts profesionālās ievirzes izglītības standarta mākslu jomā obligātā satura īstenošanas METODIKA

Metodikas PIELIKUMI (word formātā):

Izglītības programmu mācību PARAUGPLĀNI:

Profesionālās ievirzes IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDLAPAS PARAUGS un tā aizpildīšanas paraugi:

Izglītības programmu PĀREJAS NOTEIKUMU IEVIEŠANAS PLĀNS (pdf formātā):