Par nozari 

Tautas lietišķā māksla ir Latvijas kultūras sastāvdaļa, kuras attīstība balstās uz tradicionālās kultūras mantojumu. LNKC tautas lietišķās mākslas (TLM) nozarē darbojas dažādu vecuma grupu un profesiju pārstāvji, realizējot savas radošās idejas, kā arī saglabājot Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu. 2020. gadā LNKC sadarbojās ar 129 tautas lietišķās mākslas kolektīviem – studijām, pulciņiem, kopām, 5 biedrībām un individuāli strādājošiem meistariem. Kopā aptuveni ar 2000 dalībniekiem.

Aktuāli 2021.gadā

  • Koordinēt un līdzdarboties diskusiju sagatavošanā un norisē par ar tautas lietišķo mākslu un latviešu tautastērpu valkāšanu saistītām tēmām;
  • Koordinēt sadarbību ar NVO pasākumu sagatavošanā un organizēšanā;
  • Koordinēt un rīkot tautas lietišķās mākslas izstādi “Āda”, pasākumus “Satiec savu meistaru” un “Radošais nemiers”;
  • Īstenot profesionālās pilnveides kursus/seminārus tautas lietišķās mākslas studiju/pulciņu vadītājiem un interesentiem;
  • Sagatavot un izdot metodiskos materiālus.
Linda rubena

Linda Rubena

Tautas lietišķās mākslas eksperte
linda.rubena [at] lnkc.gov.lv