• Tautas mākslas izcilības balva (Lielā balva) (turpmāk – Lielā balva) ir īpašs LNKC apbalvojums mākslinieciskajam kolektīvam par sevišķiem nopelniem un/vai būtisku ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.
  • Lielo balvu mākslinieciskajam kolektīvam (latviešu skatuviskās dejas kolektīvam, korim, pūtēju orķestrim, koklētāju ansamblim) piešķir kārtējo Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laikā vienu reizi 5 gados.
  • Lielās balvas laureātam pasniedz Goda diplomu un naudas balvu.
  • Lielās balvas Goda diplomu sagatavo atbilstoši kārtējo Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku vizuālajai identitātei.
  • Lielās balvas pieteikšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas nosacījumus nosaka atsevišķā nolikumā.