Par nozari

Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu dejas nozare iekļauj amatieru deju kolektīvus, kuri nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, amatiermākslas procesa nepārtrauktību, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa saglabāšanu un attīstību.

XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem Latvijā un diasporā gatavojas 689 jauniešu, vidējās paaudzes, senioru un  bērnu deju kolektīvi.

Aktuāli 2023. gadā:

  • nodrošināt nozares daudzveidīgu darbību, Dziesmu un deju svētku un deju kolektīvu kopdejošanas tradīcijas saglabāšanu un attīstību sadarbībā ar novadu un valstspilsētu deju kolektīvu virsvadītājiem, organizējot pasākumus koprepertuāra pilnvērtīgai sagatavošanai;
  • organizēt XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”, lielkoncerta “Balts” koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates;
  • organizēt Latvijas deju kolektīvu konkursa Finālu;
  • nodrošināt gatavošanos XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumiem: Deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”, lielkoncertam “Balts”, Noslēguma koncertam “Kopā Augšup”;
  • sagatavot un izdot metodiskos materiālus.