Par nozari

Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu dejas nozare iekļauj amatieru deju kolektīvus, kuri nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, amatiermākslas procesa nepārtrauktību, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa saglabāšanu un attīstību.

2020. gadā nozarē darbojās 723 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi.

Aktuāli 2021. gadā

• Nodrošināt nozares daudzveidīgu darbību, Dziesmu un deju svētku tradīcijas un deju kolektīvu kopdejošanas tradīcijas saglabāšanu un attīstību, organizējot Rīgas dejotāju svētkus, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales kultūrvēsturisko novadu deju svētkus sadarbībā ar novadu pašvaldībām.
• Nodrošināt gatavošanos XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, kas norisināsies 2023. gadā.
• Sagatavot metodiskos materiālus XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" repertuāra apguves semināriem.
• Īstenot profesionālās pilnveides kursus "Latviešu dejas skola 9".

Maruta Alpa

Maruta Alpa

Latviešu skatuviskās dejas eksperte
maruta.alpa [at] lnkc.gov.lv