Grāmata “Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts” ir pieejama drukātā un elektroniskā formātā. Tajā informatīvi piesātinātā, vizuāli bagātā un emocionāli uzrunājošā veidā izstāstīts stāsts par Latvijas valsts simtgades programmas norisi Latvijā un pasaulē, aptverot piecu gadu ciklu no 2017. līdz 2021. gadam. Izdevumā iekļauta informācija par Latvijas valsts simtgades svinību idejas tapšanu, organizatorisko struktūru un koncepciju, kā arī apskatīti programmas atslēgas notikumi un iniciatīvas un izceltas simtgades svinību ietvaros radītās paliekošās vērtības.

2021. gada 17. decembrī Latvijas valsts simtgades biroja komanda grāmatu “Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts” uzdāvināja Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ievietošanai Tautas grāmatu plauktā. Tāpat ar LNB starpniecību izdevums drukātā versijā 2022. gada sākumā nokļuvis visu publisko bibliotēku krājumos un ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Grāmata “Latvijas valsts simtgade: pašu radīts un radāms stāsts” nodrukāta ierobežotā skaitā un nebūs pieejama tirdzniecībā, tā paredzēta tikai bezmaksas pieejai bibliotēkās.

Izdevuma elektroniskā versija pie lasītājiem nonāca Latvijas 103. dzimšanas dienā, 2021. gada 18. novembrī.