Valsts konkurss 2021./2022. mācību gadā tiek atcelts. Tiek plānots  diagnosticējošs pasākums, kas ļautu novērtēt dejas programmas īstenošanas kvalitāti. Precīzāka informācija sekos.