2020.gadā Latvijā darbojās 558 kultūras centri, kuru dibinātājs ir pilsētas vai novada pašvaldība. Latvijas Nacionālais kultūras centrs sniedz kultūras centriem metodisko un informatīvo atbalstu un sadarbojas šādos virzienos: nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, kā arī tautas mākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana.

Aktuāli 2021.gadā:

  • Īstenot reģionālos informatīvos seminārus pašvaldību kultūras jomas vadītājiem, dziesmu un deju svētku koordinatoriem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, māksliniecisko kolektīvu vadītājiem un citiem.
  • Īstenot profesionālās pilnveides kursus, informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus gan klātienē, gan tiešsaistē sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība” kultūras centru vadītājiem, pašvaldību kultūras jomas vadītājiem, dziesmu un deju svētku koordinatoriem, mūzikas un mākslas skolu direktoriem un pedagogiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem (arī no Lietuvas un Igaunijas u.c.).
  • Turpināt Kultūras centru jomai aktuālu jautājumu risināšanu (piemēram, darbības jomu regulējošie normatīvie akti, kultūras jomā strādājošo profesionālā pilnveide, apbalvojumi, amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojums u.c.). Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība” organizēt darba grupu sanāksmes par KC aktuāliem jautājumiem.
  • Turpināt starptautisko sadarbību ar Lietuvu, Igauniju, Briseli u.c. aktuālu jautājumu risināšanā (piem., darbības jomu regulējošie normatīvie akti, kultūras jomā strādājošo profesionālā pilnveide u.c.) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība”.
Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv