2021.gadā Latvijā darbojās 558 kultūras centri, kuru dibinātājs ir pilsētas vai novada pašvaldība. 
LNKC sniedz kultūras centriem metodisko un informatīvo atbalstu un sadarbojas šādos virzienos: nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, kā arī tautas mākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana.

Aktuāli 2022.gadā:

  • īstenot informatīvos seminārus klātienē un tiešsaistē pašvaldību kultūras jomas vadītājiem, dziesmu un deju svētku koordinatoriem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, māksliniecisko kolektīvu vadītājiem u.c.;
  • īstenot profesionālās pilnveides kursus, informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas  pasākumus gan klātienē, gan tiešsaistē sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība” un Latvijas Kultūras akadēmiju kultūras centru vadītājiem, pašvaldību kultūras jomas vadītājiem, dziesmu un deju svētku koordinatoriem, mūzikas un mākslas skolu direktoriem un pedagogiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem (arī no Lietuvas un Igaunijas u.c.);
  • nodrošināt Kultūras centru konsultatīvās padomes darbu;
  • turpināt kultūras centru jomai aktuālu jautājumu risināšanu (piem., darbības jomu regulējošie normatīvie akti, kultūras jomā strādājošo profesionālā pilnveide, apbalvojumi, amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojums u.c.). Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība” organizēt darba grupu sanāksmes par KC aktuāliem jautājumiem;
  • turpināt starptautisko sadarbību ar Lietuvu, Igauniju, Briseli u.c. aktuālu jautājumu risināšanā (piem., darbības jomu regulējošie normatīvie akti, kultūras jomā strādājošo profesionālā pilnveide u.c.) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība”;
    Papildu informācija - Pasākumu plāns 2022. gadam
Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv