2023.gadā Latvijā darbojās 554 kultūras centri, kuru dibinātājs ir pilsētas vai novada pašvaldība. LNKC sniedz kultūras centriem metodisko un informatīvo atbalstu un sadarbojas šādos virzienos: nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, kā arī tautas mākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana.

Aktuāli 2024. gadā:

  • Nodrošināt Kultūras centra likuma īstenošu, tai skaitā Metodisko centru izveide, informatīvo semināru rīkošana.
  • Nodrošināt Kultūras centru konsultatīvās padomes darbu,
  • Īstenot informatīvos, izglītojošos seminārus, profesionālās pilnveides kursus un pieredzes apmaiņas  pasākumus gan klātienē, gan tiešsaistē, arī sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība” ,
  •  Metodiski atbalstīt un sadarboties Latvijas kultūras akadēmijas rīkoto kursu īstenošanā (“Kultūras centra vadības pamati”, Kultūras centra stratēğiskā un personāla vadība u.c.),
  • Turpināt Kultūras centru jomai aktuālu jautājumu risināšanu (piem., darbības jomu regulējošie normatīvie akti, kultūras jomā strādājošo profesionālā pilnveide, apbalvojumi, amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojums u.c.). Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība”, organizēt darba grupu sanāksmes par KC aktuāliem jautājumiem.
  • Turpināt starptautisko sadarbību ar Lietuvu, Igauniju, Vāciju un Beļgiju u.c.  aktuālu jautājumu risināšanā (piem., darbības jomu regulējošie normatīvie akti, kultūras jomā strādājošo profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa u.c.) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kultūras darbinieku biedrība”.
  • Metodiski atbalstīt un sadarboties starptautiskas kultūras centru konferences “Tradīcijas. Inovācijas. Iekļaušana un Eiropas kultūras centru tīklojuma (ENCC) ģenerālā asamblejas sagatavošanā un nodrošināšanā 2024.gada 4-6.jūnijs.

Papildu informācija LNKC pasākumu plāns 2024.gadam

Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv