Latviešu diaspora pasaulē ir jaudīgs spēks, kas palīdz uzturēt un attīstīt latviskās tradīcijas un kultūru arī ārpus Latvijas ģeogrāfiskajām robežām. Šobrīd diasporu veido vairāk kā 370 000 latviešu 120 pasaules valstīs - starp tiem ne tikai tie 150 000, kuri Latviju pameta 2008. gada globālās ekonomiskās krīzes rezultātā, bet arī Otrā pasaules kara laikā bēgļu gaitās devušos latviešu paaudze, viņu bērni un mazbērni. 

Iesaistīšanās deju kolektīvā un folkloras kopā, amatierteātri, dziedāšana korī, kā arī bērnu nodarbības latviešu svētdienas skolās ir populārākie veidi, kā saglabāt saikni ar Latviju un nezaudēt latviskās kultūras saknes, dzīvojot ārzemēs. Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkos 2018. gadā piedalījās ap 2400 dalībnieku no 84 mākslinieciskajiem kolektīviem. Šajos svētkos pirmo reizi notika "Pasaules latviešu diena" ar konferenci, izstādi, trim koncertiem deju un folkloras kopām, koriem un kamermūzikas ansambļiem. Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi un pašu diasporiešu iniciatīvu, 2023.gada Dziesmu un deju svētkos Latvijā arī tika organizēts īpašs pasākums ārvalstu latviešiem “Pasaules latviešu Saieta nams”.

Piecu gadu intervālā starp Dziesmu un deju svētkiem LNKC nodrošina metodisko atbalstu diasporas kolektīviem (tostarp svētku koprepertuāra apguvei un līdzdalībai svētkos), organizējot gan skates, gan rīkojot izglītojošus seminārus un iedvesmojošus kultūras pasākumus ārvalstīs un Latvijā. Šīs sadarbības mērķis ir veicināt latviešu kopienas ārvalstīs līdzdalību Dziesmu un deju svētkos un Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, vienlaikus stiprinot arī latviešu valodas prasmes ārvalstīs dzīvojošo latviešu kopienās.

LNKC sniedz metodisko atbalstu diasporai kopš 2012 gada, gada budžets - EUR 30 000 gadā.

Ik gadu LNKC rīko vidēji 15 pasākumus diasporas atbalstam (kopmēģinājumi, lekcijas, meistarklases, informatīvie semināri un diskusijas ārvalstīs;  kursi, semināri Latvijā, kā arī metodiskā materiāla pieejamības nodrošināšana).

2013. gada Dziesmu un deju svētkos piedalījās 1300 dalībnieku no 46 mākslinieciskajiem kolektīviem, 2018. gadā – jau 2400 dalībnieki, 84 mākslinieciskie kolektīvi no 21 valsts, 2023. gadā – 2600 dalībnieki, 87 mākslinieciskie kolektīvi no 22 valstīm

Pieaugusi arī ārvalstu latviešu interese piedalīties ne tikai Latvijā  organizētajos Dziesmu un deju svētkos vai starpsvētku pasākumos, bet arī citās latviešu tradīciju izpausmēs ārpus Latvijas. 
LNKC nozīmīgākie sadarbības partneri ir Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Eiropas latviešu apvienība (ELA).

Aktuāli 2024.gadā:

  • Nodrošināt metodisko atbalstu gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025.gadā;
  • Nodrošināt ekspertu un lektoru dalību koru, deju, folkloras kopu, amatierteātru pasākumos ārpus Latvijas;
  • Kursi deju kolektīvu vadītājiem “Latviešu dejas skola 10” (klātiene, Latvijā).
Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv