Latviešu diaspora pasaulē ir jaudīgs spēks, kas palīdz uzturēt un attīstīt latviskās tradīcijas un kultūru arī ārpus Latvijas ģeogrāfiskajām robežām. Šobrīd diasporu veido vairāk kā 370 000 latviešu 120 pasaules valstīs - starp tiem ne tikai tie 150 000, kuri Latviju pameta 2008. gada globālās ekonomiskās krīzes rezultātā, bet arī Otrā pasaules kara laikā bēgļu gaitās devušos latviešu paaudze, viņu bērni un mazbērni. 

Iesaistīšanās deju kolektīvā un dziedāšana korī, kā arī bērnu nodarbības latviešu svētdienas skolās ir populārākie veidi, kā saglabāt saikni ar Latviju un nezaudēt latviskās kultūras saknes, dzīvojot ārzemēs. Latvijas simtgades Dziesm un deju svētkos 2018. gadā piedalījās ap 2400 dalībnieku no 84 mākslinieciskajiem kolektīviem. Šajos svētkos pirmo reizi notika "Pasaules latviešu diena" ar konferenci, izstādi, trim koncertiem deju un folkloras kopām, koriem un kamermūzikas ansambļiem.

Piecu gadu intervālā starp Dziesmu un deju svētkiem LNKC nodrošina metodisko atbalstu diasporas kolektīviem (tostarp svētku koprepertuāra apguvei un līdzdalībai svētkos), organizējot gan skates, gan rīkojot izglītojošus seminārus un iedvesmojošus kultūras pasākumus ārvalstīs un Latvijā. Šīs sadarbības mērķis ir veicināt latviešu kopienas ārvalstīs līdzdalību Dziesmu un deju svētkos un Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, vienlaikus stiprinot arī latviešu valodas prasmes ārvalstīs dzīvojošo latviešu kopienās.

LNKC sniedz metodisko atbalstu diasporai kopš 2012 gada, gada budžets - EUR 30 000 gadā.

Ik gadu LNKC rīko vidēji 15 pasākumus diasporas atbalstam (metodiskā materiāla nodrošināšana, kopmēģinājumi, lekcijas, meistarklases, informatīvie semināri un diskusijas ārvalstīs;  kursi, semināri Latvijā).

2013.gada Dziesmu un deju svētkos piedalījās 1300 dalībnieku no 46 mākslinieciskajiem kolektīviem, bet 2018.gadā - jau 2400 dalībnieki, 84 mākslinieciskie kolektīvi no 21 valsts. 

Pieaugusi ārvalsts latviešu interese piedalīties ne tikai Latvijā  organizētajos Dziesmu un deju svētkos vai starpsvētku pasākumos, bet arī citās latviešu tradīciju izpausmēs ārpus Latvijas. 
LNKC nozīmīgākie sadarbības partneri ir Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Eiropas latviešu apvienība (ELA).

Aiga

Aiga Vasiļevska

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore
aiga.vasilevska [at] lnkc.gov.lv