LNKC LOGO LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

PILNKRĀSU LOGO

LNKC logo

Pilnkrāsu ģerboni ieteicams lietot tikai uz balta fona. Ģerboni ar Latvijas magones sarkano laukumu lieto tikai pie formāta augšējās malas, paredzot, ka drukas iekārta nodrošina apdruku līdz formāta malai.

Eksponējot ģerboni ar Latvijas magones sarkano laukumu, fona krāsa nedrīkst traucēt ģerboņa sarkanā laukuma nolasīšanu.

DIVKRĀSU LOGO

LNKC logo

Lieto uz gaišiem un vidējas tonalitātes foniem, kamēr netiek traucēta tā nolasīšana. Ģerboni ar Latvijas magones sarkano laukumu lieto tikai pie formāta augšējās malas, paredzot, ka drukas iekārta nodrošina apdruku līdz formāta malai.

Eksponējot ģerboni ar Latvijas magones sarkano laukumu, fona krāsa nedrīkst traucēt ģerboņa sarkanā laukuma nolasīšanu.

KONTŪRZĪMĒJUMA / MELNS LOGO

LNKC logo

Lieto uz gaišiem un vidējas tonalitātes foniem, kamēr netiek traucēta tā nolasīšana.

KONTŪRZĪMĒJUMA INVERSS / BALTS LOGO

LNKC logo

Lieto uz vidējas un tumšas tonalitātes foniem (šo ģerboņa krāsu versiju nekad nelieto kopā ar Latvijas magones sarkano laukumu).

Eksponējot ģerboni uz fotogrāfijas, tam ir jāatrod vai jāizveido viendabīgs fons.

KRĀSAS

Vizuālajā komunikācijā Latvijas magones sarkanais tonis ir izmantojams kā aktīvs grafisks instruments un LNKC atpazīstamības veicinātājs!

LNKC logo

Pantone: 185 C/185 U

RGB: 228/0/43

CMYK: 0/100/81/11

Web: #cc0033

BURTVEIDOLS

LNKC vizuālās komunikācijas – afišu, plakātu, baneru, ielūgumu un citu iespieddarbu maketēšanai izmantojams burtveidols Titillium.

Digitālās vides komunikācijā ieteicams izmantot burtveidolu Verdana, veidojot kontrastā balsītu saspēli ar serifa burtveidolu Times New Roman.