Pielikumi LNKC 2022. gada publiskajam pārskatam

 


Pielikumi LNKC 2021. gada publiskajam pārskatam


Pielikumi LNKC 2020. gada publiskajam pārskatam


Pielikumi LNKC 2019. gada publiskajam pārskatam


Pielikumi LNKC 2018.gada publiskajam pārskatam