Māksla, dizains

Latvijas Nacionālā kultūras centra 2020.gada 1.decembra rīkojuma Nr. 1.1-5/88 pielikumi:

1.pielikums


2.pielikums


3.pielikums


4.pielikums


5.pielikums


6.pielikums


7.pielikums


8.pielikums


9.pielikums


10.pielikums


11.pielikums


12.pielikums


13.pielikums


14.pielikums


15.pielikums


16.pielikums

Mūzika, deja

Latvijas Nacionālā kultūras centra 2020. gada 25.novembra rīkojuma Nr.1-1.5/85 „Par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu apstiprināšanu” pielikumi:

1.pielikums


2.pielikums


3.pielikums


4.pielikums


5.pielikums


6.pielikums


7.pielikums


8.pielikums


9.pielikums


10.pielikums


11.pielikums


12.pielikums


13.pielikums


14.pielikums


15.pielikums


16.pielikums