Māksla, dizains, floristika

Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023. gada 30.novembra rīkojuma Nr.1-1.5/67 „Par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu apstiprināšanu mākslas jomā” pielikumi:

1.pielikums


2.pielikums


3.pielikums


4.pielikums


5.pielikums


6.pielikums


7.pielikums


8.pielikums


9.pielikums


10.pielikums


11.pielikums

12.pielikums


13.pielikums


14.pielikums


15.pielikums


16.pielikums


17.pielikums


18.pielikums


19.pielikums


Mūzika, deja

Latvijas Nacionālā kultūras centra 2023. gada 30.novembra rīkojuma Nr.1-1.5/68 „Par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu apstiprināšanu mūzikas, dejas jomā” pielikumi:

1.pielikums


2.pielikums


3.pielikums


4.pielikums


5.pielikums


6.pielikums


7.pielikums


8.pielikums


9.pielikums


10.pielikums


11.pielikums


12.pielikums


13.pielikums


14.pielikums


15.pielikums


16.pielikums


17.pielikums


18.pielikums


19.pielikums


20.pielikums