Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) 2014. gadā iedibināja Cimzes balvu, godinot Jāni Cimzi (1814 - 1881), pedagogu, tautas dziesmu vācēju, latviešu kora mūzikas pamatlicēju un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēju 200. jubilejā. J. Cimzes vadībā Vidzemes skolotāju seminārs kļuva par pirmo latviešu profesionālo skolotāju mācību iestādi, tādēļ J. Cimzi dēvē par skolotāju skolotāju.

Cimzes balva ir īpašs LNKC apbalvojums skolas pedagogam - izcilībai par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, to piešķir vienu reizi mūžā. Cimzes balvu katru gadu piešķir diviem pedagogiem šādos izglītības virzienos: mūzika, deja vai māksla un dizains.

Detalizēti par Cimzes balvas nodibināšanas mērķi, pieteikšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību LNKC Apbalvojumu nolikumā.

Kāda ir skolotāja darba sūtība un lielākais gandarījums? CIMZES BALVAS DESMITGADE
Cimzes balvas saņēmēji 2024. gadā - Rita Piešiņa
Cimzes balvas saņēmēji 2024. gadā - Ilona Linarte-Ruža
Cimzes balvas saņēmēji 2023. gadā - Nelli Sarkisjana
Cimzes balvas saņēmēji 2023. gadā - Andra Zvirbule
Cimzes balvas saņēmēji 2022. gadā - Ruta Linīte un Maruta Rozīte
Cimzes balvas saņēmēji 2021. gadā - Imants Klīdzējs
Cimzes balvas saņēmēji 2021. gadā - Staņislavs Gribusts
Cimzes balvas saņēmēji 2020. gadā - Vēsma Krūmiņa, Romans Šnē
Cimzes balvas saņēmēji 2019. gadā - Elizabete Beāte Goļikova, Jānis Erenštreits
Cimzes balvas saņēmēji 2018. gadā - Vita Jurjāne, Gunta Boža
Cimzes balvas saņēmēji 2017. gadā - Regīna Kaupuža, Gunārs Kļaviņš
Cimzes balvas saņēmēji 2016. gadā - Maija Kurme, Jānis Brants
Cimzes balvas saņēmēji 2015. gadā - Irēna Štrause, Inese Pētersone
Cimzes balvas saņēmēji 2014. gadā - Ilze Treija, Antons Vaivods