Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) laidis klajā nošu krājumu koklētāju ansambļiem "Sudrabu celiņš" ar 35 latviešu tautas dziesmu apdarēm un oriģinālskaņdarbiem, kuru autore ir Vita Ruduša. Komponistes veikums krājumā apkopots pirmoreiz.

Vita Ruduša (1974) ir daudzpusīga personība, kuras vārds kokļu mūzikas kopējiem ir garants spilgtai un neordinārai mūzikai. Viņas kompozīcijas koklēm skan Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncertos un dažādos kokļu mūzikas festivālos, tās atskaņo mūzikas skolu audzēkņu eksāmenos un konkursos. 

Krājuma autore raksta: “Viens no skaistākajiem dabas brīnumiem vasarā ir rīta rasa, kura kā sudrabiņš vizuļo saulē. Un arī ziemā ir līdzīgs brīnums – ļoti zemā temperatūrā (zem mīnus 25 grādiem) saules lēkšanas brīdī uz sasalušā sniega segas var redzēt vizuļojam neskaitāmus spīdumiņus – zilus, zaļus, sarkanus, baltus, arī zeltītus un sudrabotus – gluži kā pasaku filmās. [..] Tā arī katrs no krājumā iekļautajiem skaņdarbiem ir kā saulē vizuļojošs sudrabiņš. Šos sudrabiņus koklētājas laika gaitā ir iemīļojušas un glabājušas kā vislielākos dārgumus. Nu tie ir apkopoti vienuviet krājumā SUDRABU CELIŅŠ”.

KRĀJUMA SATURS

Nošu datorsalikums - Gita Andersone;

Korektore, anotācijas autore - Teiksma Jansone.

Cena: 13,02 EUR

Sudrabu Celiņš