Grāmatā “Dienvidkurzemes adītās jakas” apkopota pamatinformācija par jakām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, izveidoti nelieli jaku apraksti un jaku rotājumu zīmējumi, kā arī sniegtas pamatzināšanas jaku tehniskajā adīšanā. Izdevumā apkopotā informācija varētu kļūt par iedvesmas avotu savas, individuālās jakas adīšanā. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena stāsta:” Ideja veidot izdevumu “Dienvidkurzemes jakas” radās jau 2010.gadā, kad bija iepazīti Rucavas cimdi un Rucavas robiņi un 2011.gadā notika pirmais seminārs, kas bija veltīts Rucavas jaku izpētei un adīšanai. Arī Rucavas tradicionālas kultūras informācijas centrs iesaistījās jaku adīšanā un izpētē. 2013.gadā Igaunijas tautas mākslas biedrības rīkoja starptautisku konferenci “Adītās jakas un džemperi apkārt Baltijas jūrai”. Konferencē bija iespēja iegūt plašu informāciju par adījumiem valstīs, kuras izvietotas apkārt Baltijas jūrai. Konferencē tika nolasīts referāts par “Dienvidkurzemes jakām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā” un tas bija pirmais solis ceļā uz izdevuma nepieciešamību.”

Grāmatas sastādītāja – Linda Rubena, teksta autore – Inita Heinola, tulce – Rita Kursīte, fotogrāfs – Ingus Bajārs, maketētāja – Laura Lūse, tehnisko zīmējumu autore – Gunta Zommere un redaktore – Elita Priedīte.

Valoda: latviešu
Lappušu skaits: 47
Platums (cm): 21
Garums (cm): 27
Biezums (cm): 0.5
Svars (g): 267
Iesējuma veids: mīkstie vāki

Cena: 8.00 EUR

Dienvidkurzemes adītās jakas