Latviešu skatuviskās dejas kolektīvu repertuārs papildināts ar 34 jaunām dejām! Latvijas Nacionālā kulturas centra izdotajā krājumā “Jaunrades dejas XVII” apkopotas labākās 2020.gada XXII Jaunrades deju konkursa dejas, kuras veidojuši 15 horeogrāfi.

Izdevumā iekļauti 34 deju apraksti, grafiskie zīmējumi, nošu materiāls, zibatmiņā – video ieraksti un deju fonogrammas.

Sastādītāja: Maruta Alpa

Deju zīmējumu datorsalikums: Raimonds Ramutis, Dagmāra Bārbale,  Jānis Ērglis, Dāvis Ērglis, Jānis Kalniņš, Reinis Rešetins

Nošu datorsalikums: Inguna Rijniece

Makets: Raimonds Ramutis

Redaktore: Elita Priedīte

Iespiests tipogrāfijā “IBC Print Baltic”

ISBN 978-9934-528-39-2

Cena: 14.06 EUR 

Ja ir nepieciešamība iegādāties izdevumu, veicot pārskaitījumu, lūdzam nosūtīt rekvizītus rēķinam uz e-pasta adresi: izdevumi@lnkc.gov.lv. Pēc preces apmaksas krājumu varēs saņemt LNKC birojā norādītajā izdevumu tirdzniecības darba laikā.