Latvijas Nacionālais kultūras centrs funkciju īstenošanai nomā telpas Pils laukumā 4, Rīgā.

Telpu kopējā platība 516,8 m2 

Telpu nomas līgums noslēgts ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, spēkā līdz 2031.gada 23.maijam.