Latvijas Nacionālais kultūras centrs funkciju īstenošanai nomā telpas Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14-7, Rīgā, LV-1050.

Nomāto telpu kopējā platība - 473,10 m2, t.sk. atsevišķas telpas koplietotas ar Kultūras ministriju - 158,20 m2  un noliktavas telpa, platība 23,20 m2.

Telpu nomas līgums noslēgts ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, termiņš noteikts no 01.01.2023. līdz 04.03.2026.