Detalizēti par Tradicionālās kultūras izcilības balva nodibināšanas mērķi, pieteikšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību LNKC Apbalvojumu nolikumā.