Signe

Signe Pujāte

Direktore
signe.pujate [at] lnkc.gov.lv

Dzīves gājuma apraksts

 • Izglītība
  • 1996. – 1999. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas maģistra grāds skolvadības nozarē
  • 1992. – 1996. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas bakalaura grāds, sākumskolas skolotāja kvalifikācija un tiesības mācīt latviešu valodu nacionālo minoritāšu skolās un latviešu folkloru pamatskolā
  • 1984. – 1988. Rīgas pedagoģiskā skola, Mūzikas nodaļa, kvalifikācija – mūzikas skolotājs pirmsskolas un vispārējās izglītības mācību iestādēs
  • 1976. – 1984. Ventspils 1. vidusskola – pamatizglītība, Ventspils Bērnu mūzikas skola
    
 • Darba pieredze
  • 2014. - Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore
  • 2012. – 2014. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietniece
  • 2006.-2012. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente
  • 2002. – 2006. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Tautas mākslas nodaļas vecākā referente
  • 2001.- 2002. Valsts Tautas mākslas centra Organizatoriskā darba daļas vadītāja
  • 1999. – 2001. Valsts Tautas mākslas centra projektu izstrādes menedžere
  • 1997. – 2000. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas laikraksta „Es Pats” darba grupas locekle
  • 1996. – 2000. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektore un Latvijas Radio tradicionālās kultūras raidījuma „Austras koks” reportiere
  • 1995. – 2000. E. Melngaiļa Tautas mākslas centra Tradicionālās kultūras daļas folkloras speciāliste
  • 1990. – 1995. Rīgas pirmsskolas iestādes “Laismiņa” folkloras mācības pedagogs, pedagogs jaukta vecuma grupā
  • 1988. – 1990. Tukuma rajona Pienavas pirmsskolas iestādes un sākumskolas muzikālais pedagogs
    
 • Cita nozīmīga pieredze
  • 2017. -  2022. Dalība ekspertu grupā, izstrādājot un virzot Kultūras centru likumu pieņemšanai Saeimā (pieņemts 2022. gadā)
  • 2014. -  2016. Dalība ekspertu grupā, izstrādājot Nemateriālā kultūras mantojuma likumu un virzot likumu pieņemšanai Saeimā (pieņemts 2016. gadā)
  • 2008. – 2009. Koordinēta ekspertu darba grupa, sagatavojot un iesniedzot UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam Latvijas kultūras vērtību “Suitu kultūrtelpa” (iekļauta 2009. gadā)
  • 2008. Dalība ekspertu darba grupā, veidojot Latvijas Kultūras kanona Tautas tradīciju sadaļu
  • 2004. - Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas „Saucējas” dalībniece (balss, dūdas), vadītāja Iveta Tāle
  • 1996. - Dažādu darba grupu sastāvos īstenoti valstiskas nozīmes nacionāli un starptautiski projekti nemateriālā kultūras mantojuma un nacionālās kultūras jomā, tostarp nozīmīgākie:
   • Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki (1998, 2003, 2013, 2018, 2023)
   • Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica” (1997, 2000, 2003, 2012; 2015; 2018, 2022)
   • Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas” (1997; 2016; 2019)
   • Bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” (darbība laikā līdz 2000. gadam)
     
 • Valsts apbalvojumi
  • 2018. Valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis (IV šķira, ordeņa virsnieks)
    
 • Vaļasprieki
  • Tradicionālā kultūra, klasiskā mūzika, kora mūzika