2021.gadā notikušas 3 elektroniskās saskaņošanas sanāksmes:

2021.gada 8.februārī par profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” modernizējamo prioritāro izglītības programmu aprīkojuma sarakstu.

2021.gada 15.martā par jaunas profesionālās kvalifikācijas izveidi un iekļaušanu Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju sektorā iekļauto profesiju kartē.

2021.gada 25.martā par priekšlikumu sniegšanu politikas plānošanas dokumenta “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021-2027” projekta izstrādei.