LNKC GODA RAKSTS, ATZINĪBA, PATEICĪBA trīs pakāpju apbalvojumu grafiskā dizaina koncepcija saistīta ar kultūras un radošās industrijas izglītību, tautas mākslu, kā arī sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā. Ikviens cilvēks ir vērtība, ikvienam ir savs talants un dotības. Latvijas daba un kultūras mantojums ir nedalāmas vērtības, kas kalpo kā iedvesmas un spēka avots nākamajām paaudzēm. Labvēlīgā vidē ikvienam cilvēkam ir iespēja augt un pilnveidoties. Apbalvojumu grafiskā dizaina koncepcija simboliski ir aizgūta no dabas – auglīga augsne, spēcīgas saknes, košas zvaigznes – kas atspoguļo LNKC apbalvojumu trīs pakāpju hierarhiju. Aparti lauki/auglīga augsne (PATEICĪBA) simbolizē labvēlīgu vidi, kurā ikviens cilvēks var augt un pilnveidoties. Spēcīgas saknes (ATZINĪBA) simbolizē kultūras vai kultūrizglītības darba darītāju. Zvaigznes (GODA RAKSTS) simbolizē panākumus un talantu.

Apbalvojumu komisijas sēdes notiek katra mēneša otrajā otrdienā. Atzinību un Goda rakstu pieteikumi jāiesniedz līdz sēdes dienai. 
Apbalvojumu komisijas sēdes 2024. gadā notiks:

 • 9. janvārī
 • 13. februārī
 • 12. martā
 • 9. aprīlī
 • 14. maijā
 • 11. jūnijā
 • 9. jūlijā
 • 13. augustā
 • 10. septembrī
 • 8. oktobrī
 • 12. novembrī
 • 10. decembrī

 

Detalizēti par LNKC GODA RAKSTS, ATZINĪBA, PATEICĪBA nodibināšanas mērķi, pieteikšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību LNKC Apbalvojumu nolikumā.