2024.gads

Pieteikšanās beigu termiņš 2024.gada 12.janvāris


Darbu iesūtīšanas termiņš 2024.gada 31.janvāris

Rezultātu paziņošana elektroniski pēc 2024.gada 20.februāra


Vizuālās mākslas konkurss “Murālis manā pilsētā”

Darbu iesūtīšanas termiņš 2024.gada 14.februāris

Rezultātu paziņošana elektroniski 2024.gada 1.martā

Apbalvošanas pasākums 2024.gada 12.martā


Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2024.gada 28.janvāris

Darbu iesūtīšanas termiņš 2024.gada 16.februāris

Apbalvošanas pasākums 2024.gada martā


2024.gada 13.martā

Pieteikšanās beigu termiņš 2024.gada 24.februāris


Darbu iesūtīšanas termiņš 2024.gada 26.februāris

Laureātu paziņošana un apbalvošana izstādes noslēgumā 2024.gada 28.martā


Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada 4.marts

Laureātu paziņošana un apbalvošana 2024.gada 4.aprīlī


Konkursa norises laiks 2024.gada 19.aprīlis

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2024.gada 9.aprīlis


Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada 22.marts

Konkursa norises laiks no 22.marta līdz 26.aprīlim

Konkursa 2.kārtas rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana 2024.gada 26.aprīlī.


Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada 2.aprīlis

Laureātu apbalvošana 2024.gada maijā kopā ar ceļojošās izstādes atklāšanu


Pieteikšanās olimpiādei no 2024.gada 1.līdz 28.martam

Sagatavošanas semināri skolotājiem 2024.gada 15.februārī un 15.martā

Konkursa norise 2024.gada 4.aprīlī

Laureātu apbalvošana 2024.gada 25.aprīlī


IV Starptautiskie mūzikas un mākslas svētki Valmierā

2024.gada 18.-19.aprīlī

Pieteikšanās beigu termiņš 2024.gada 17.marts


Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada 29.marts

Konkursa rezultāti tiks publicēti mājaslapā www.triskrasas.lv un citās publiski pieejamās vietnēs, kā arī nosūtīti uz visu dalībnieku e-pasta adresēm.


Darbu iesniegšanas termiņš – 2024.gada 29.marts (pasta zīmogs)

Darbu vērtēšana notiek līdz 2024. gada 19. aprīlim

Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā www.memorialiemuzeji.lv.


Apbalvošana 2024.gada 2.maijā

Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada 31.marts


Apbalvošana izstādes noslēguma pasākumā 2024.gada 20.septembrī

Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada  20.maijs


Konkursa rezultātu publicēšana līdz 2024.gada 15.jūlijam

Apbalvošana 2024.gada septembrī

Darbu iesniegšanas termiņš 2024.gada  15.jūnijs