24.09.2020

Latviešu skatuviskās dejas kolektīvu repertuārs papildināts ar 34 jaunām dejām! Latvijas Nacionālā kulturas centra izdotajā krājumā “Jaunrades dejas XVII” apkopotas labākās 2020.gada XXII Jaunrades deju konkursa dejas, kuras veidojuši 15 horeogrāfi.

Izdevumā iekļauti 34 deju apraksti, grafiskie zīmējumi, nošu materiāls, zibatmiņā – video ieraksti un deju fonogrammas.

Sastādītāja: Maruta Alpa

Deju zīmējumu datorsalikums: Raimonds Ramutis, Dagmāra Bārbale,  Jānis Ērglis, Dāvis Ērglis, Jānis Kalniņš, Reinis Rešetins

Nošu datorsalikums: Inguna Rijniece

Makets: Raimonds Ramutis

Redaktore: Elita Priedīte

Iespiests tipogrāfijā “IBC Print Baltic”
ISNB 978-9934-528-39-2

Cena: EUR 15.-

Krājums pieejams iegādei Latvijas Nacionālā kulturas centra birojā (Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā, 301.kab. vai sekretariātā) pirmdienās, otrdienās un trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00. Norēķināšanās par izdevumiem notiek skaidrā naudā.

Ja ir nepieciešamība iegādāties izdevumu, veicot pārskaitījumu, lūdzam nosūtīt rekvizītus rēķinam uz e-pasta adresi: izdevumi@lnkc.gov.lv. Pēc preces apmaksas krājumu varēs saņemt LNKC birojā norādītajā izdevumu tirdzniecības darba laikā.

30.08.2019

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis metodisko materiālu deju kolektīvu vadītājiem "Jaunrades dejas XVI". Krājumā ievietotas XXI Jaunrades deju konkursa, kas notika Valmierā 2019.gada 26.janvārī, godalgotās, kā arī Latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvās padomes ieteiktās dejas - 33 deju apraksti, zīmējumi, notis, CD un DVD diski.

Cena: EUR 10.-

Sastādītāja - Maruta Alpa

Deju zīmējumu datorsalikums - Raimonds Ramutis, Dagmāra Bārbale, Artis Puriņš, Jānis Ērglis, Dāvis Ērglis, Inguna Rijniece

Nošu datorsalikums - Inguna Rijniece

Makets - Raimonds Ramutis

Redaktore - Elita Priedīte 

Iespiests SIA "Talsu tipogrāfija" 

24.10.2014

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis metodisko materiālu deju kolektīvu vadītājiem "Jaunrades dejas XII-XIII".
Krājumā iekļautas XVII un XVIII Jaunrades deju konkursos (2013. un 2014. gadā) godalgotās un Dejas nozares padomes ieteiktās dejas.

Sastādītāja Maruta Alpa.

06.12.2010

Latvijas Nacionālais kultūras centrs ciklā „Latviešu dejas meistari” izdevis grāmatu „Ingrīdas Saulītes dzīves un dejas līkloči”. Ingrīda Saulīte ir viena no Deju svētku spilgtākajām personībām, kas mīlēta un godāta vairākās dejas cienītāju un dejotāju paaudzēs. Turpat 60 sava mūža gadus viņa ir atdevusi latviešu dejai un īpaši Deju svētku attīstībai Latvijā.

Grāmatā atspoguļots Ingrīdas Saulītes dzīves un daiļrades ceļš, viņas veikums Dziesmu un Deju svētku tapšanā un Latvijas kultūras dzīves veidošanā. Materiāls veidots runājot ar pašu mākslinieci un uzklausot viņas līdzgaitniekus, darba kolēģus un draugus. Izdevumā iekļautas I.Saulītes veidotās horeogrāfijas, Deju svētku laukuma horeogrāfijas zīmējumos, kā arī tabulā atspoguļots viņas kā Deju svētku virsvadītājas veikums. Grāmatas nobeigumā apkopota Ingrīdas Saulītes uzrakstīto un sastādīto grāmatu bibliogrāfija.

Ingrīda Saulīte saka: ”Jā, mēs strādājam, kad citiem ir svētki, taču tas mani nekad nav mulsinājis, un es arī to neuzskatu par apgrūtinājumu. Man ir laimējies, ka nav jānošķir darbs no vaļasprieka vai otrādi - tie visu laiku viens otru ir papildinājuši”. 
Grāmatu var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā un grāmatnīcās visā Latvijā.
CENA: 4.98 EUR

Grāmatas vāks

10.09.2010

2005. gadā izdota Ingrīdas Saulītes grāmata „Deju svētki Latvijā 1945 - 2003” (papildināts 1993. gada izdevums), kurā apkopots plašs materiāls par Deju svētkiem, to vēsturi, un ir uzskatāms par vērtīgu izziņu avotu gan svētku pētītājiem, gan citiem interesentiem.

Grāmatā ir ietverts apskats par visiem Deju svētkiem kopš 1948. gada, svētku virsvadītājiem, horeogrāfiem, skatēm, jaundarbiem, koncepcijām, kas sakārtots pa gadiem hronoloģiskā secībā. Tas ir papildināts 1993. gada izdevums ar jaunu vizuālo un faktu materiālu, kā arī ar vairākām nodaļām- par trimdas dejotāju aktivitātēm, jaunrades deju konkursiem un citām.
Apjomīgā materiāla autore I. Saulīte vairāk kā 50 gadus pati piedalījusies visās latviešu dejas norisēs gan padomju periodā, gan jaunajos laikos- kā radītāja, līdzdalībniece, skatītāja un arī vērtētāja.

Grāmatu var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā.

CENA: 4.56 EUR

Grāmatas vāks

08.10.2008

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis grāmatu "Mūžīais dejotprieks. Uldis Žagata".

Grāmatā var iepazīties ar horeogrāfa dzīves gājumu un daiļradi. Krājumā ietverti U.Žagatas 18 deju apraksti. Sastādītāji - Maruta Alpa, Rolands Juraševskis. Teksts – Gundega Juraševska, Eriks Tivums.

Grāmatu var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils laukumā 4).

CENA: 5.00 EUR

560d235d

31.10.2007

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis grāmatu "Trejkrāsainā. Aija Baumane un viņas dejas".

"Tas ir stāsts par skaistu sievieti un dievīgu dejotāju. Par gudru un kaislu dejas skolotāju. Tās ir trejādas dzīves un trejdeviņi mūži. Deja kā konstante. Vīrieši Aijas dzīvē. Slavenības. Joki. Un pat suņi. Te ir dzīve un cilvēki pašas Aijas acīm. Viņai tuvo cilvēku atziņas. Kolēģu un auzdēkņu atmiņas." (Eriks Tivums)

Sastādītāja Maruta Alpa.

Grāmatu var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils laukumā 4).

19.10.2006

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis grāmatu "Vilis Ozols - Zemgales deju ķēniņš".

"Vilis Ozols tiek daudzināts par bagātās Zemgales deju ķēniņu. Viņš ieaudzis dzimtajā novadā kā reti kādam ļauts. Ar savām dejām, kas ataino cilvēka mūža un viņa darba svarīgākās norises, ar savu Ozolu deju dinastiju, kas atvērusi durvis uz mākslas pasauli simtiem dejotāju. Ar savu klātesamību, možumu, smaidu un jokiem, ar savām zināšanām."(Eriks Tivums)
Grāmata stāsta par Deju svētku virsvadītāju Vili Ozolu - viņa mūža un darba dzīves spilgtākajām lappusēm Erika Tivuma skatījumā. Grāmatā iekļauti 12 autora izvēlēto deju apraksti.

Grāmatu var iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils laukumā 4).