Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2021./2022.mācību gadā
Tēma: Vides dizains

II kārtas norises laiks un vieta: 2022.gada 24., 25. marts, PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

 

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2021./ 2022. mācību gadā
Tēma: Mākslas izstāde

Valsts konkursa izvērtējuma semināra (11.05.2022.) ieraksts skatāms ŠEIT

Otrdiena, 24. maijs Konkursa laureātu apbalvošana Rīgā plkst. 12.00 Mākslas muzejā Rīgas Birža, Doma laukumā 6

REZULTĀTI:

2020./2021.M.G. VALSTS KONKURSI MĀKSLĀ UN DIZAINĀ

Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2020./2021.mācību gadā NENOTIEK

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2020./ 2021. mācību gadā NENOTIEK

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2019./2020. mācību gadā

Valsts konkursa laureātu apbalvošanas pasākums plānots 22.septembrī LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā.

Dienaskārtība


Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2019./ 2020. mācību gadā

KONKURSA REZULTĀTI:

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2018./2019. mācību gadā

KONKURSA REZULTĀTI:


Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2018./2019. mācību gadā

Prezentācija

Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Konkursa plakāts

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2017./2018. mācību gadā

(anketu apkopojums)

Konkursa rezultāti

Atbalsta materiāli par ilustrācijām Latvijas grāmatniecībā: semināra "Dažādības spēks ilustrācijā" prezentācijas:

Alīse Nīgale, izdevniecība Liels un mazs

Rūta Briede, izdevniecība Liels un mazs


Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2017./2018. mācību gadā

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2016./2017. mācību gadā

(aptaujas anketu apkopojums)


Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss 2016./2017. mācību gadā

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2015./2016. mācību gadā

Darba lapas

Izpētes materiāls:


Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2015./2016. mācību gadā

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2014./2015. mācību gadā

Fināla rezultāti:


Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2014./2015. mācību gadā

Rezultāti:

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2013./2014. mācību gadā

Norise reģionos notiek 2014.gadā no 14. līdz 21.martam Valmierā, Saldū, Rēzeknē un Rīgā. Valsts konkursa izvērtēšanas seminārs notiek Saldū,2014.gada 25.-26.aprīlī.

Konkursa rezultāti:


Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss 2013./2014. mācību gadā