Lai palielinātu mācību procesā izmantojamo materiālu klāstu par dažādām kultūras nozarēm un izciliem to pārstāvjiem, piecas kultūras institūcijas izstrādājušas resursus un metodiskos ieteikumus, kas palīdzēs skolēniem dziļāk iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, kā arī atvieglos skolotāju darbu.

Kultūras norišu izpratnes sekmēšana bērniem un jauniešiem saprotamā un uzrunājošā veidā sniedz būtisku ieguldījumu nākotnes kultūras auditorijas veidošanā, vienlaikus jau šodien mazinot sociālās atstumtības riskus, nostiprinot lepnumu par savu valsti un palīdzot veidot mūsdienīgu mācību procesu un valsts noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Kultūras institūcijas, kas veidojušas materiālus, ir atzīti savas jomas speciālisti ar nozīmīgu pieredzi darbā ar skolēnu auditoriju un pedagogiem. Paldies Latvijas Nacionālajam teātrim, biedrībai “Latvijas Mākslinieku savienība”, Latvijas Nacionālajam arhīvam, ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" veidotājiem un RIBOCA LAB. 

Materiāli veidoti sadarbībā ar kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma” ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

RIBOCA LAB metodiskais materiāls laikmetīgās mākslas iepazīšanai

Mācību un metodiskie materiāli 9.–12. klašu skolēniem un skolotājiem laikmetīgās mākslas izpratnes veidošanai par četrām mūsdienās aktuālām tēmām: VIDE, IEKĻAUŠANA, NĀKOTNES un SASKARSMES.
Skatīt vairāk

Metodiskie ieteikumi vēsturiskās ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” iepazīšanai un satura apguvei

Metodiskie materiāli “Tiesības nepiedalīties” un "Kā nosargāt demokrātiju" 10.–11. klasēm palīdz izprast sabiedrībā notiekošos procesus vēsturiski un mūsdienās, kā arī palīdz nostiprināt skolēnu izpratni par muzeju kā mācīšanās resursu.
Skatīt vairāk

Videomateriālu kopums par rakstniekiem Ingu Ābeli, Ojāru Vācieti un Anšlavu Eglīti

Videostāsti par trīs rakstniekiem – Ingu Ābeli, Ojāru Vācieti, Anšlavu Eglīti – un viņu daiļradi, kas noderēs latviešu literatūras un citu mācību satura jomu apguvei pamatskolā un vidusskolā.
Skatīt vairāk

Metodisko materiālu komplekts “Dzimtas un valsts vēstures pētīšana dokumentos”

Metodisko materiālu komplekti 7.–9. un 10.–12. klašu pedagogiem un skolēniem palīdz apgūt stratēģijas, ar kuru palīdzību iespējams atrast informāciju arhīva datubāzēs, lai no pirmavotiem iepazītu savas dzimtas, mūsu valsts un tautas vēsturi.
Skatīt vairāk

Videomateriālu cikls “Latvijas mākslinieku radošais mantojums”

Materiāli iepazīstina ar astoņiem ievērojamiem latviešu māksliniekiem, atspoguļojot katra mākslinieka biogrāfiju, daiļrades stilistiku, kā arī daiļrades kontekstu – ekonomiskos, politiskos, sociālos un citus sabiedrībā notiekošos procesus.
Skatīt vairāk