Inga  Ābele
Rakstniece Inga Ābele

Latvijas Nacionālais teātris sadarbībā ar kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma” izveidojis materiālu kopumu latviešu literatūras un citu mācību satura jomu apguvei pamatskolā un vidusskolā. Tajā ietverti videostāsti par trīs rakstniekiem – Ingu Ābeli, Ojāru Vācieti, Anšlavu Eglīti – un viņu daiļradi.

  • Materiāls veidots dinamiski, paspilgtinot saturu ar vizuāliem materiāliem – attēliem, rakstītu tekstu uzskatāmu titru formā, animāciju, digitālo dizainu, ņemot vērā jaunajai paaudzei raksturīgo informācijas uztveri.
  • Par katru no rakstniekiem pieejami vairāki video, kurus pedagogi atbilstoši saviem metodiskajiem plāniem var izmantot mācību procesā.
  • Scenārija autors Eduards Liniņš, veidojot saturu, meistarīgi iekļāvis katrā stāstā laikmeta kontekstu no politiski vēsturiskā līdz sadzīviskajiem aspektiem, pievēršoties gan laikam, kurā dzīvoja vai dzīvo autors, gan tam vēsturiskajam laika nogrieznim, par kuru vēsta literārais materiāls.

Idejas autore un režisore Dita Lūriņa-Egliena izvēlēto pieeju raksturo šādi:

“Jaunieši ir steidzīgi, laikmets ir straujš, un iespēju apturēt laiku, lasot grāmatu, izmanto retais. “No kreisās uz labo” radošā komanda šos faktus pieņem kā izejošos apstākļus un izmet 101 āķi, lai “uzāķētu” jauniešu uzmanību kaut ar vienu no šiem āķiem, kas var būt vēsturiski fakti un konteksts, kas liek ieraudzīt kādu autoru vai viņa rakstīto pavisam no citas puses; tas var būt dzejolis vai prozas fragments, kas pēkšņi ieskanas saprotamā intonācijā; tās var būt cilvēciskās vājības, kas, izrādās, piemīt arī tiem, kurus dēvējam par klasiķiem; tā var būt satikšanās ar autoru, kas, izrādās, dzīvo tepat “kaimiņos”, un vēl un vēl… Tādēļ parunāsim par literatūru. Īsi! Ātri! Koncentrēti!”

Video materiāli

  • Inga Ābele

Videostāsts

Intervija

Romāna "Duna" fragmenta lasījums

  • Ojārs Vācietis

Videostāsts

Daiļrade

  • Anšlavs Eglītis

Videostāsts

Papildmateriāls

Grāmatas "Lielais mēmais" fragmenta lasījums

Kontaktinformācija

Evita Vebrasa, e-pasts: evita.vebrasa@teatris.lv, tālr.: 67006336

 

LSS logo web

Materiāli veidoti sadarbībā ar kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma” ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.