Ekspozīcija "Sirdsapziņas ugunskurs"
Ekspozīcija "Sirdsapziņas ugunskurs"

Muzeji, bibliotēkas un arhīvi glabā, pēta un aktīvi komunicē sabiedrībai pagātnes liecības, kas ir mūsu identitātes daļa un tamdēļ jo īpaši nozīmīgs izglītības resurss. Pateicoties šim mērķtiecīgajam darbam, mēs spējam apzināties sevi kā tautu, nāciju, kurai ir sava valsts, izvērtēt pagātnes lomu šodienā un apjaust to, bez kā nevaram iedomāties nākotni.

2018. gadā Cēsīs izveidotā vēstures ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs” veltīta Latvijas okupācijas vēsturei no 1939. līdz 1957. gadam un nacionālās pretošanās kustībai; tā atspoguļo neatkarības zaudēšanu, valstiskuma saglabāšanas centienus un mūsu priekšteču valstsgribas spēku.

Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" kuratore Elīna Kalniņa sadarbībā ar pedagogiem izveidojusi mācību materiālus “Tiesības nepiedalīties” un “Kā nosargāt demokrātiju?" vēstures un sociālo zinību apguvei vidusskolas posmā.

  • Veicot dažādus uzdevumus, skolēni izzina, kā notika valsts neatkarības zaudējums, kas padarīja neiespējamu demokrātijas atjaunošanu un pastāvēšanu okupētajā Latvijā, kā arī kā okupācijas apstākļos tika īstenots nesavtīgs un pašaizliedzīgs atbalsts demokrātijai un iestāšanās par tās pamatvērtībām.
  • Nodarbības balstītas ekspozīcijas savdabīgajā estētikā, kas paredz maksimālu pietuvinājumu ekspozīcijas mājvietas autentiskajai videi, vizualizācijai izmantojot fotografētus elementus no ekspozīcijas un video formātā fiksējot nodarbības satura skaidrošanā iesaistītos dalībniekus ekspozīcijas vidē.
  • Uzdevumi veidoti, izmantojot ekspozīcijas video materiālus, tā palīdzot nostiprināt skolēnu izpratni par muzeju kā mācīšanās resursu. 2019. gadā ekspozīcija ieguva 3. vietu Latvijas Dizaina gada balvā, savukārt 2020. gadā saņēma Eiropas Savienības “Europa Nostra” Kultūras mantojuma balvas žūrijas atzinību kategorijā “Izglītība, apmācība un izpratnes veicināšana”.

Materiāli

Materiāls “Tiesības nepiedalīties” izmantojams 10.–11. klasē, apgūstot kursu “Vēsture un sociālās zinātnes I” vai “Sociālās zinības un vēsture”, un mudina skolēnus spriest, kādā veidā dažādas vēsturiskās un politiskās situācijas skar pilsoņa pienākumu iesaistīties vēlēšanu procesos.

Materiāls “Kā nosargāt demokrātiju?” aplūko, kā totalitārā pagātnes mantojuma sekas ietekmē demokrātiskas un brīvas sabiedrības dzīvi Latvijā šodien, un ir izmantojams vidusskolā padziļinātā kursa “Sociālās zinātnes II” paraugprogrammas tematā “Taisnīga sabiedrība un valsts” vai arī kursa “Vēsture II” paraugprogrammas sadaļās “Kari un konflikti” un “Valsts”, kā arī pamatkursos “Vēsture un sociālās zinātnes I” vai “Sociālās zinības un vēsture”. 

Video

Ekspozīcijas video materiāli 

Kontaktinformācija

Elīna Kalniņa, e-pasts: ugunskurs@cesis.lv, tālr.: 25445433

 

LSS logo web

Materiāli veidoti sadarbībā ar kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma” ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.