foto

Lai atbalstītu Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku kustības dalībniekus (māksliniecisko kolektīvu vadītājus), gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, LNKC aicina kolektīvu vadītājus līdz 2022. gada 10. oktobrim pieteikties naudas balvai par neatsveramu ieguldījumu svētku tradīcijas stiprināšanā.

Naudas balvu piešķir mākslinieciskā kolektīva vadītājam, kas saņem valsts mērķdotāciju 2022. gadā vai pretendē uz valsts mērķdotāciju 2023. gadā. No viena kolektīva uz naudas balvu var pretendēt viens vadītājs.

Ja mākslinieciskā kolektīva vadītājs saņem valsts mērķdotāciju par vairākiem kolektīviem, naudas balva nolikumā noteiktajā kārtībā tiek piešķirta par katru kolektīvu.

Kolektīvu saraksti ir pieejami ŠEIT.

Naudas balvas pretendentam līdz 2022. gada 10. oktobrim ir jāiesniedz LNKC pieteikums.

Pieteikumu var iesniegt:

  1. elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot e-pastu: lnkc@lnkc.gov.lv
  2. personīgi vai pasta sūtījumā ( adrese: Pils laukums 4-1, Rīga, LV-1050)

 

Aicinām māksliniecisko kolektīvu vadītājus, kultūras centru vadītājus 2022. gada 30. septembrī plkst.9.00 uz tikšanos Zoom platformā, lai pārrunātu jautājumus par pieteikuma iesniegšanu, saite:

https://us02web.zoom.us/j/86317224171?pwd=SUgrRTRJc1ZpbVJnVTBXTWRyUmpoQT09

Meeting ID: 863 1722 4171
Passcode: 192535

Kontaktpersona: Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstības un saglabāšanas nodaļas referente Lelde Jurciņa, tālr: 28611731, e-pasts: lelde.jurcina@lnkc.gov.lv