Datums 12. decembris, 2022
Laiks9.00
Vieta Attālināti

Pieteikties pasākumam līdz
12.12.2022.
plkst. 09.00

Konkursā var piedalīties jebkura pilngadīga fiziska vai juridiska persona vai personu grupa, līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 9:00 iesniedzot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikuma anketa, logotipa mākslinieciskā risinājuma skice, skaidrojums par vizuālās identitātes vēstījumu, kā arī izmaksu aprēķins vizuālās identitātes izstrādes pabeigšanai; konkursam var iesniegt arī vizuālās identitātes konceptu vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas. Ar detalizētu informāciju par konkursa norisi, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formātu iespējams iepazīties konkursa nolikumā. 

Vairāk informācijas: https://www.lnkc.gov.lv/lv/jaunums/konkurss-latviesu-vesturisko-zemju-vizualas-identitates-izstrade