Datums 12. decembris, 2022
Laiks9.00
Vieta Attālināti

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Konkursā var piedalīties jebkura pilngadīga fiziska vai juridiska persona vai personu grupa, līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 9:00 iesniedzot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikuma anketa, logotipa mākslinieciskā risinājuma skice, skaidrojums par vizuālās identitātes vēstījumu, kā arī izmaksu aprēķins vizuālās identitātes izstrādes pabeigšanai; konkursam var iesniegt arī vizuālās identitātes konceptu vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas. Ar detalizētu informāciju par konkursa norisi, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formātu iespējams iepazīties konkursa nolikumā. 

Vairāk informācijas: https://www.lnkc.gov.lv/lv/jaunums/konkurss-latviesu-vesturisko-zemju-vizualas-identitates-izstrade