Latviešu vēsturiskās zemes
Konkurss

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2022. gada 12. decembrim aicina iesniegt piedāvājumus latviešu vēsturisko zemju vizuālajai identitātei.

2021. gadā tika pieņemts Latviešu vēsturisko zemju likums – ar mērķi veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai un nodrošināt to saglabāšanu un attīstību.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 12. decembrim nepieciešams iesniegt savu vizuālās identitātes piedāvājumu. Svarīga ir latviešu vēsturisko zemju logotipa praktiskā pielietojamība dažādos formātos un pielāgojamība dažādām vajadzībām, identitātes vēstījums, kā arī logotipa uztveramība un skaidrība.

Dalībnieku piedāvājumus izvērtēs LNKC veidota komisija. Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 3500 EUR apmērā. Ar konkursa uzvarētāju LNKC slēgs vienošanos par Latviešu vēsturisko zemju vizuālās identitātes izstrādi.

Konkursā var piedalīties jebkura pilngadīga fiziska vai juridiska persona vai personu grupa, līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 9:00 iesniedzot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikuma anketa, logotipa mākslinieciskā risinājuma skice, skaidrojums par vizuālās identitātes vēstījumu, kā arī izmaksu aprēķins vizuālās identitātes izstrādes pabeigšanai; konkursam var iesniegt arī vizuālās identitātes konceptu vai daļēji izstrādātas vizuālās identitātes vadlīnijas. Ar detalizētu informāciju par konkursa norisi, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma formātu iespējams iepazīties konkursa nolikumā.

Papildu informācija: LNKC Vēsturisko zemju un nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas referente Kristiāna Šuksta, e-pasts: kristiana.suksta@lnkc.gov.lv.