Programmas "Latvijas skolas soma" saturu veido daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas dod iespēju skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi, un kas iekļautas programmas piedāvājumā.

  • Programmā iekļautas mākslas un kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.
  • Norišu saraksts tiek regulāri papildināts.
  • Jaunu norišu veidošana notiek pēc mākslinieku un kultūras institūciju pašu iniciatīvas, izmantojot pašfinansējumu vai arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas atbalstu. 

Lai pieteiktu jaunu kultūras norisi, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas jānosūta programmas "Latvijas skolas soma" komandai uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv. Pieteikumi tiek izskatīti rindas kārtībā, to izskatīšana var ilgt līdz divām nedēļām.

Programmā netiek iekļauti un no tās līdzekļiem nedrīkst apmaksāt mājražotāju, uzņēmēju, zemnieku saimniecību, dabas parku u. tml. piedāvājumus, tostarp tikai uz izklaidi mērķētus pasākumus/atrakcijas/šovus, kā arī ārzemju filmas un viesmāksliniekus.