Datums 1. jūlijs, 2016
Laiks12.00
Vieta , Daugavpils

2016. gada jūlija sākumā Daugavpilī un visā Latgalē norisināsies Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu”, ko organizē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi un Latvijas Nacionālo kultūras centru. Dalībai festivālā tiek aicināti pieteikties Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mākslinieciskie kolektīvi (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, deju kolektīvi u.c.), kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas. Piesakoties festivālam, līdz šī gada 2.maijam interneta vidē http://ejuz.lv/festivals2016 jāaizpilda pieteikuma anketa, bet uz e-pastu [Šī e-pasta adrese ir aizsargāta. Lai apskatītu to, lūdzu ieslēdziet javascriptu]  jānosūta trīs labas kvalitātes fotogrāfijas. Festivāla laikā 1. un 2.jūlijā Daugavpilī norisināsies virkne dažādu koncertu, festivāla dalībnieku gājiens, meistarklases kolektīvu vadītājiem u.c. aktivitātes, savukārt 3.jūlijā ir ieplānoti koncerti Latgalē un noslēguma koncerts Kārsavā. Festivāla mērķis ir popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma (t. sk. mazākumtautību) izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā. Festivāla organizēšanu atbalsta LR Kultūras ministrija un Vācijas vēstniecība Latvijā.

Papildus informācija:
Oskars Zuģickis
DNVOAC koordinators
tel.: +371 26565858
e-pasts: [Šī e-pasta adrese ir aizsargāta. Lai apskatītu to, lūdzu ieslēdziet javascriptu]