Latvijas Nacionālā kultūras centra izdevumus klātienē (Pils laukumā 4, Rīgā) iespējams iegādāties pēc iepriekšēja pieraksta:

  • sazinoties pa tālruni 25427450 vai rakstiski  izdevumi@lnkc.gov.lv (Laura Pastare, stratēģiskās plānošanas un administratīvās nodaļas referente);
  • sazinoties pa tālruni 67228985 (LNKC sekretariāts).

Lūdzam ņemt vērā!

  • LNKC nodrošina pakalpojumu saņemšanu klātienē, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām Covid-19 izplatības mazināšanai:                                       iestādē nedrīkst ierasties, ja konstatētas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  • maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas vienlaikus var ierasties iegādāties izdevumus – 1 apmeklētājs;
  • ierodoties LNKC telpās, roku dezinfekcija, 2 metru distances ievērošana, kā arī deguna un mutes aizsega lietošana ir obligāta.

LNKC aicina izmantot nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni “Apturi Covid”.

covid