Valsts konkurss Kultūrizglītība
attels

2024./2025. mācību gadā Latvijas Nacionālais kultūras centrs plāno trīs Valsts konkursus Latvijas profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem mūzikas jomā izglītības programmās “Stīgu instrumentu spēle – arfas spēle”, “Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle”, “Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle”. Konkursu norises laiks un vieta tiks precizēta nolikuma izstrādes laikā. Plašāka informācija par mūzikas jomas Valsts konkursiem tiks publicēta LNKC tīmekļvietnē.

Mākslas jomā tiek plānoti divi Valsts konkursi: profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss restaurācijas jomā ar noslēguma izstādi un pasākumu 2025. gada 6. martā Ādažu novada Mākslu skolā un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss dizaina jomā, kas norisināsies Valmieras Dizaina un māksla vidusskolā 2025. gada 26., 27. martā. Plašāka informācija par mūzikas jomas Valsts konkursiem tiks publicēta LNKC tīmekļvietnē.

Dejas jomā 2025.gada martā plānots diagnosticējošais darbs 20V212101 izglītības programmas 5.-6. klases audzēkņiem: klasiskās/ laikmetīgās dejas tehnikas stunda un dejas priekšnesums izglītības iestādes izvēlētā dejas žanrā. Plašāka informācija par dejas jomas diagnosticējošo darbu tiks publicēta LNKC tīmekļvietnē.

Valsts konkursu mērķis  ir attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības sistēmā – mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus un apzināt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas, sekmējot mācību procesa radošumu un konkurētspēju.