Kultūrizglītība Valsts konkurss
valsts-konkurss

2024. gada 31. janvāra pievakarē ar flautu un sitaminstrumentu skaņām noslēdzās 2023./2024. mācību gada Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņiem.
Paldies visiem audzēkņiem par uzstāšanos konkursā un viņu pedagogiem, koncertmeistariem par ieguldīto darbu, sagatavojot priekšnesumus.

Paldies Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai, Jelgavas Mūzikas vidusskolai, Mākslu izglītības kompetences centriem „Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola”, „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, „Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skola, „Ventspils Mūzikas vidusskola” un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai par konkursa veiksmīgu organizēšanu, par ko labas atsauksmes saņemtas no žūrijas ekspertiem.

No 2024. gada 25. līdz 27. janvārim Mākslu izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skolā norisinājās vidusskolas vecuma grupu audzēkņu konkurss. Konkursa trīs dienās uzstājās 90 jaunie izpildītājmākslinieki.

Konkursa laureātu saraksts skatāms ŠEIT

Valsts konkursa finālu vērtēja profesionāli izpildītājmākslinieki un pedagogi: Guntis Kuzma, Egils Upatnieks, Jānis Semjonovs, Dzintra Knābe, Rihards Zaļupe, Elīna Endzele, Ilona Meija, Silva Krašauska, Artis Sīmanis, Gatis Evelons, Uldis Zilberts un Kārlis Krapauskis.

Žūrijas eksperti atzīst, ka Covid-19 attālinātais mācību periods ir atstājis ietekmi uz pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles apguvi. Dažkārt, lai audzēkņi būtu konkurētspējīgi, pedagogi izvēlas tehniski sarežģītākus skaņdarbus. Tas, savukārt, atstāj negatīvu iespaidu uz skaņas kvalitāti. Visos mācību posmos vajadzētu vairāk koncentrēties uz skaņas veidošanu, elpas nostiprināšanu, pareiza ambažūra veidošanu, jo šo spēles elementu neprecizitātes izpaužas nevienmērīgos skaņu savienojumos starp reģistriem, intonatīvās neprecizitātēs un apgrūtinātā mēles darbībā.

Sitaminstrumentu spēlē jāturpina attīstīt plaukstu locītavas, lai piesitiens veidotos no locītavām un mazāk izmantotu elkoņus.

Kopumā žūrija atzinīgi novērtēja audzēkņu muzikālo sniegumu – bērni ir muzikāli un varoši.

Konkursa mērķis ir attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības sistēmā – mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus un apzināt tālākās attīstības vajadzības un iespējas, sekmējot mācību procesa radošumu un konkurētspēju.

Ik gadu konkurss norisinās noteiktā mūzikas instrumentu grupā. Nākamajā mācību gadā Valsts konkurss plānots akordeona, ģitāras un arfas spēles izglītības programmu audzēkņiem. Savukārt nākamais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles Valsts konkurss sagaidāms pēc 4 gadiem.